Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

De diagonaal, van doorgaand naar doorlopend

In de papieren Zuidasplannen was een diagonale route gepland die vanaf  de Zuidzijde van Station Zuid via het deel dat Mahler genoemd wordt en de VU zou lopen. De huidige straat heet Claude Debussylaan. Deze straat zou DE LOOPROUTE worden, mogelijk ook voor fietsers bruikbaar. Aanvankelijk heette de route semi-openbaar, dat wil zeggen dat de ruimte afsluitbaat zou zijn buiten kantoortijden. Als we er nu gaan kijken is de route dag en nacht toegankelijk, maar als nacht- en weekendroute nauwelijks in gebruik. Twee zijstraten doorsnijden deze diagonale straat, ooit bedoeld als autovrije stegen, nu in gebruik als toerit tot parkeerkelder, laad- en losruimten. Niet echt aantrekkelijk voor de wandelaar.

De bebouwing in Mahler bestaat afwisselend uit hoog- en laagbouw. “Laag” betekent hier een hoogte van zo’n 30 meter  en “hoog” reikt tot net onder de hoogte van de ABN-AMROBank, de hoogste toren in dit gebied.  De begane grond van deze bebouwing, plint genoemd, onderscheidt zich nauwelijks van de rest van de bebouwing, ook hier vaak spiegelend glas, dat het zicht op de binnenaktiviteit ontneemt.

Komend vanaf Station Zuid zien we op de hoek met het Mahlerplein een naar dit plein gekeerde eetgelegenheid, die in de diagonaal slechts een zijwand heeft. Dan komt aan de rechterkant een horecavestiging, een pand waarin Amsterdam Bright City gevestigd is en waar regelmatig bijeenkomsten worden gehouden. Er tegenover is een kantoorgebouw met een brede hoge trap die leidt naar een soort verheven terras.

Halverwege de diagonaal staat de enige woontoren in het gebied; opmerkelijk is dat de ingang zich aan de Mahlerlaan zijde bevindt. Wonen, ooit bedoeld om de eenzijdige kantorenwijk te verlevendigen, onttrekt zich met deze blinde gevel aan het zicht. Aan de geveltekst merkt de voorbijganger, dat hier op stand gewoond wordt. Tegenover deze woontoren een veelal in de schaduw gelegen terras, prettig als het hoog zomer is, maar met voor- of najaarszon wint het terras aan de Mahleraan het ruim. Jammer want het oogt als een van de aantrekkelijkste diagonaalpanden.
Aan het einde blokkeren hekken de oversteek van de Buitenveldertselaan en ligt een hoekruimte braak. Een prijsvraag moet uitkomst bieden voor een tijdelijke invulling van dit terrein tot duidelijk is hoe de railverbinding met Amstelveen vorm krijgt. De versperde wegoversteek en de geschrapte verlengde diagonaal aan de overzijde van de Buitenveldertselaan naar de VU maakt deze plek onaantrekkelijk. De sportruimte tegenover maakt met de tekst “ingang” duidelijk, waar het pand betreden kan worden. Dit zou bij een goed gebouwontwerp toch overbodig moeten zijn.

Bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Publicaties.