Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

De klucht van het projectbesluit

Stadsdeelraad Zuideramstel kruipend door het stof

Klagen over die andere overheid, daarin zijn veel politici heel bedreven. Het leidt de aandacht af van eigen daden. Ook de deelraad van Zuideramstel laat zich in deze niet onbetuigd.
“We hebben niets te zeggen over de Zuidas”, klinkt het met enige regelmaat. De Zuidas is een grootstedelijk gebied en de centrale stad – gemeenteraad, B en W – neemt de besluiten.
Maar niet alle besluiten. Voor elk deelgebied in de Zuidas stelt de deelraad – na advies van de centrale stad – een projectbesluit vast. Daarna volgt het uitvoeringsbesluit door de centrale stad – na advies van de deelraad – en binnen de grenzen van het projectbesluit.
De ambities van de centrale stad in de Zuidas zijn meer dan torenhoog en passen dan ook niet altijd binnen de grenzen van een projectbesluit. Met een “herzien uitvoeringsbesluit” poogt de centrale stad deze grenzen te ontwijken. Dat lukt dank zij de knikkende knietjes van de deelraad.
Een zeldzaamheid?

Bij het deelgebied Vivaldi (Drentestraat en omgeving) wil men veel meer bouwen dan is vastgelegd in het projectbesluit. De aanwezige zendtoren bleek te laag voor de torenhoge plannen en moest – op kosten van wie eigenlijk? – aanzienlijk verhoogd worden. Hoeveel deze ingreep gaat kosten, kan of wil niemand zeggen, maar een deel van de kosten kan terugverdiend worden door (veel) meer bebouwing.
Zonder tegengeluid legt de deelraad zich neer bij de aanzienlijke aanpassing van het uitvoeringsbesluit, dat nu fors afwijkt van het projectbesluit.
Deze vertoning lijkt zich te gaan herhalen bij het gebied van Van De Ende,gelegen naast de Mirandabuurt, eerst Kop Rivierenbuurt genoemd, nu Kop Zuidas geheten. Bij het projectbesluit had de deelraad de moed om het voorgelegde plan aan te passen. De omvang van de bebouwing werd na inspraak verminderd van 200.000m² naar 150.000m² en de 60 tot 70 meter hoge torens zouden verder van de bestaande bebouwing geplaatst worden. Het uitvoeringsbesluit sloot bij deze veranderingen aan.
“De deelraad is niet doof voor goede argumenten” kregen we te horen. Toen nog wel. Maar inzicht schrijdt voort en zoals ook elders in de Zuidas slaat ook hier de groei toe.

Er is nu een nieuw uitvoeringsbesluit in de maak met een bebouwingsomvang van zo’n 200.000m² en een torenhoog hoofdkantoor voor Van De Ende naast het hotel van Van De Ende, niet ver van de huidige woningen.
Een nieuw projectbesluit? Bij Vivaldi zweeg de deelraad bescheiden, want de raad blijkt meer dan bereid om af te zien van de eigen bevoegdheden en bij te dragen aan de toch al levende afkeer van de politiek.

Lees verder over: Kop Zuidas, Publicaties, Zuidasgebieden.