Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

De onderwereld van Zuidas

Neem de bank naast het station Zuid met een indrukwekkend vloeroppervlak boven het maaiveld. De kelders van de bank bergen nog een ruimte met een half zo omvangrijk oppervlak in meerdere lagen. Hoe dieper zo’n ruimte ligt, hoe duurder de aanleg.

Vrijwel elk Zuidas-bouwproject begint met het graven van een diepe kuil voor een 2 of 3laagse ondergrondse ruimte. Pas daarna klimt de kolos boven het maaiveld voor de bovengrondse torens. Die omvangrijke onderwereld zou nodig zijn voor de bereikbaarheid van de panden per auto. Daarbij wordt gemakshalve over het hoofd gezien dat letterlijk op een steenworp afstand het nieuwe station Zuid ligt waar straks ook een HSL stopt en metro’s in 4 richtingen, naar West, naar Amstelveen, naar Zuid-oost en naar het Centrum.

In het gedeelte van de Mahlerlaan tussen de Beethovenstraat en de Buitenveldertselaan komen zo’n 3.000 parkeerplaatsen aan de noordzijde en ruim 2.000 plaatsen aan de zuidzijde. Tussen de A10 en De Boelelaan worden zo’n 11.000 plaatsen toegevoegd aan de bestaande plekken op het gedeelte tussen de Europaboulevard en de Buitenveldertselaan. Om even te vergelijken: in de bekende Damrak Bijenkorf garage kunnen maximaal 450 auto’s parkeren!

Ook noordelijk van de A10 worden de parkeervoorzieningen in ruime mate uitgebreid: alleen al op de krappe dokstrook zijn 9.000 plekken voorzien. Om genoeg ruimte te krijgen voor deze parkeerkelders, moeten de metrohaltes gestapeld worden.

Sommigen roepen om nog meer parkeerplaatsen in de Zuidas. Op een hectische middag bij de streekplan behandeling van het streekplan stemde een meerderheid van de leden van Provinciale Staten voor een parkeernorm van 2 plekken per woning in de Zuidas. Het gehele dagelijks bestuur ontraadde dit met klem, het zou zo’n 7.000 parkeerplekken meer nodig maken. Intussen is het streekplan op dit punt gewijzigd! Ook het stadsdeel Zuideramstel wilde niet achterblijven en drong ook aan op 2 parkeerplekken per woning, met steun van de PvdA-fractie. Hun partijgenoten in provincie en gemeenteraad hadden zich juist hiertegen uitgesproken!

Wat gaan we merken van die omvangrijke onderwereld? Soms weinig, het WTC heeft vooralsnog een deel van hun parkeerplaatsen verhuurd aan de buren om deze gevuld te krijgen. De vele RAI parkeerplekken blijven vaak leeg; tot opluchting van de aangrenzende buurten is er niet elke dag een grote tentoonstelling als de AUTORAI. Elders in de Zuidas wordt het anders, nu al heeft de Zuidas een van de grootste privaat beheerde openbare parkeerkelders. Bij de uitbating mag je verwachten dat die dure vloeren intensief benut worden. Zo’n uitzonderlijk hoge parkeerdichtheid zal zijn weerslag hebben op het verkeer. Een geactualiseerd verkeersplan laat echter al lang op zich wachten. In de nu beschikbare documenten is het onderwerp verkeer een witte vlek, die `nog nadere invulling vraagt’.

Jarenlang werd gepleit voor de zogenaamde derde afslag van de A10 naar de Beethovenstraat. De hoge kosten en het verzet van Rijkswaterstaat en de buurt rond het Beatrixpark zorgde al voor een halvering van de 3e afslag als aanloop tot het einde. Op dit moment ziet het er naar uit dat deze afslag er niet komt. Verder kunnen de wegen verbreed en het aantal rijstroken vergroot worden. De kruisingen in het Zuidasgebied vragen extra aandacht. Het gaat niet alleen om doorstromen van het autoverkeer, maar ook om het veilig oversteken van voetgangers en fietsers. De Europaboulevard zal straks liefst 10 rijstroken tellen en ook de omgeving van het station en het daarnaast aan te leggen busstation vergen speciale maatregelen voor de bescherming van de niet-autorijders.

Lees verder over: Dok, OV, Publicaties, Verkeer, Zuidasgebieden.