Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

De Ouderen Adviesraad in Zuid (stopt per 1.1.2023)

De Ouderen Advies Raad in Zuid stopt per 1.1.2023

De Ouderen Advies Raad Amsterdam Zuid (OAR AZ) heeft een belangrijke functie in Zuid, in het bijzonder voor de oudere bewoners. Het aantal ouderen in ons stadsdeel is aanzienlijk. Het doel van de OAR AZ is het behartigen van de belangen van ouderen in Stadsdeel Zuid. De OAR AZ bestaat uit vrijwilligers die maatschappelijk op verschillende terreinen ervaren zijn. Het bestuur bestaat uit deskundige vrijwilligers.

De OAR heeft o.a. als doelstelling: Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van het stadsdeel en de deelraad, over alle aangelegenheden die de belangen van ouderen betreffen. Het adviseren van het WMO-podium en de stichtingen Welzijn, de wijkcentra en alle andere organisaties en instellingen, die zich geheel of gedeeltelijk bezighouden met activiteiten binnen het gebied van het stadsdeel, waarbij belangen van ouderen betrokken zijn.

De OAR AZ bemoeit zich dus niet alleen met het geven van advies aan het stadsdeelbestuur, de stadsdeelraad en het Wmo-podium, maar als daar aanleiding toe is, ook met zaken als losliggende tegels, ver uit elkaar liggende overstapplaatsen van het openbaar vervoer, de brandweer en gevaarlijke situaties, maaltijdvoorziening voor ouderen of moeilijk toegankelijke  winkels en andere gebouwen.
U begrijpt dat er veel te doen is en daarom is het belangrijk als sterk betrokken mensen meedoen.

De vergaderingen vinden in principe plaats op de laatste woensdagmiddag van de maand in MFC Binnenhof. Deze vergaderingen zijn openbaar.  Als u geïnteresseerd bent, heten wij u graag welkom. Neem vooraf contact op met: Jan de Vries, 6429724 of jdvvries@freeler.nl.

Het secretariaat van de OAR AZ is gevestigd in het zorgcentrum d'Oude Raai en is bereikbaar per e-mail via info@ouderenadviesraadamsterdam.nl.

laatste up date 17 oktober 2022