Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

De RAI vult hoeken en gaten

De RAI heeft onlangs een toekomstvisie gepubliceerd, waaruit blijkt dat dit grote complex zeker de komende decennia op de huidige plaats wil blijven. De RAI is zich ervan bewust dat het complex nogal naar binnen gericht is en dat er geen sprake is van een vloeiende overgang naar de omliggende buurten. In de nieuwe plannen wordt dan ook het voornemen kenbaar gemaakt deze interne gerichtheid te doorbreken, onder andere door meer publieksfuncties in de plinten aan te brengen. De plinten zijn de onderste verdiepingen van gebouwen. Gedacht wordt aan winkels en horeca.

Er zijn ook plannen om op het huidige terrein nieuwe gebouwen neer te zetten. Daarvoor zijn vijf locaties geselecteerd waarop gebouwd kan worden.
Op het Scheldeplein is een hoge kantoortoren gepland. Het wordt niet duidelijk gemaakt hoe dit hoge gebouw past in de omgeving. Als het zou moeten passen bij de bebouwing van de Wielingenstraat zou een lager en breder gebouw meer voor de hand liggen. Bovendien zou dit gebouw het zicht op de RAI vanuit de Scheldestraat wegnemen, wat de gewenste zichtbare uitstraling van de RAI niet ten goede zou komen.

Gelukkig is in de plannen afgezien van het bouwen van een hotel aan de zijde van het Beatrixpark. Maar er schijnt toch nog behoefte te zijn aan een hotel. Dat is nu voorzien op de route van Station RAI naar het complex, vanaf het station vóór de parkeerinrit. Plaatsing aan de andere kant van de parkeerinrit richting Europaplein zou wellicht beter zijn. Het hotel is dan beter bereikbaar vanaf het toekomstige metrostation. Maar ook de looproute vanaf Station RAI verdient extra aandacht. Een levendige plint met winkels kan dit pad aantrekkelijker maken. Het zou natuurlijk aantrekkelijk zijn als de RAI vanuit deze richting toegankelijk zou worden gemaakt.

Op de plaats waar nu strand Zuid is, komt een gebouw dat de RAI aan de parkzijde een extra voorkant moet geven. Dit gebouw is bedoeld om de congresfunctie te versterken. Dat gaat ook gebeuren in de directe omgeving van het huidige congresgebouw.

De RAI is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Toch komen nog veel bezoekers per auto. Voor piekbelastingen, zoals bij de AutoRAI en de Huishoudbeurs worden 4000 parkeerplaatsen noodzakelijk geacht. In de directe omgeving van de RAI zijn veel parkeerplaatsen verloren gegaan en zullen er nog meer verdwijnen. Daarom wordt langs de A10 en tussen de hallen een parkeertoren van 8 verdiepingen gepland. Daarin kunnen 1000 auto’s geparkeerd worden. De bovenste verdiepingen krijgen een publieksfunctie; dan kunnen bewoners en bezoekers dit deel van Zuidas van bovenaf bekijken.

Gelukkig wordt de al bestaande Oost-West route voor fietsers en voetgangers over het RAI-terrein verbeterd, maar blijft aan de smalle kant.
De uitvoering van de plannen zal vele jaren duren. Dat hebben alle delen van Zuidas met elkaar gemeen.

Bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Publicaties.