Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

De toekomst van het Zuidasdok (wijkkrantart.)

Politieke molens malen langzaam. Dat zijn we gewend bij allerlei grote projecten van de overheid, die veel tijd en geld kosten. Dat geldt zeker ook voor het Zuidasdok.
Masterplan en Visie Zuidas   Meer dan 20 jaar geelden werd er een masterplan gemaakt voor Zuidas waarin alle infrastructuur, dus zowel de autoweg als de trein en de metro, onder de grond zouden verdwijnen. Er zou boven de grond dan meer ruimte zijn voor nieuwbouw en de barrière die de dijk vormt tussen Amsterdam Zuid en Amsterdam Buitenveldert zou geslecht worden. De mooie titel daarvan was: helen van het stedelijk weefsel.  Dit plan heeft een flink aantal jaren standgehouden tot duidelijk werd dat het technisch heel moeilijk zou zijn, onder andere in verband met de grondwaterstand, maar vooral ook veel te kostbaar zou worden. Dus kwam er een regeringscommissaris die met alle partijen een nieuw plan ging maken, dat haalbaar en betaalbaar zou zijn. Dat werd het plan waarbij de A10 Zuid over de lengte van een kleine kilometer onder de grond zou gaan en de trein en de metro bovengronds zouden blijven. De tunnel werd daarmee ook minder diep. Met dat plan werd de visie Zuidas opnieuw ontwikkeld.
Uitvoering Er werd gezocht naar aannemers die dit plan binnen de vastgestelde financiële grenzen zouden kunnen uitvoeren. Dat leek in eerste instantie te lukken en zelfs beloofde het aannemersconsortium Zuidplus nog extra dingen zoals het handhaven van de maximumsnelheid op de A10 Zuid van 100 km per uur tijdens de werkzaamheden. En er werd hard gewerkt aan de aanleg van de Brittenpassage, waarvoor de betonnen tunnel van de oude lijn 51 die onder de A10 doorliep gesloopt moest worden. In de Schönberglaan werd een dak voor de nieuwe Brittenpassage geconstrueerd. We hebben het inschuiven van het eerste deel van dit dak in het eerste weekend van november 2019 kunnen meemaken.
Problemen Maar inmiddels waren er al grote problemen, waarvoor gesprekken werden gevoerd met een bemiddelaar. En minister Cora van Nieuwenhuizen schreef een brief naar de Tweede Kamer dat zij een nader onderzoek naar “nut en noodzaak” wilde laten uitvoeren. Daarvoor werd een gezaghebbende derde gezocht en gevonden in de persoon van Minister van Staat Sybilla Dekker. Zij zal in het eerste kwartaal van 2020 gesprekken voeren met alle betrokkenen waaronder ook bewoners en waarschijnlijk rond 1 april een rappoort uitbrengen. Het wordt dus een spannend kwartaal. Wij wachten af en houden u op de hoogte zodra er nieuws is. Zie daarvoor onze website en de weekberichten: www.bewonersplatformzuidas.nl


Cisca Griffioen

wijkkrantartikel jan. 2020

Lees verder over: Algemeen, Dok, Publicaties, Verkeer, Voorzieningen.