Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

De toekomst van het Zuidasdok (wijkkrantartikel)

Keurig op tijd werd het rapport van Gezaghebbende Derde Zuidasdok, Sybilla Dekker, gepubliceerd onder de titel: Voortvarend Bouwen Voor De Toekomst. Het was eind maart en de coronaviruspandemie woedde al in ons land, maar in het rapport is begrijpelijk nog geen aandacht besteed aan de gevolgen van deze crisis. Dus het wordt afwachten of en wanneer de aanbevelingen van dit goed leesbare rapport uitgevoerd kunnen worden.
Is het DOK noodzakelijk voor de internationale en economische toplocatie? Mevrouw Dekker heeft hiertoe onderzoek laten verrichten door prof.dr. Coen Teulings en prof.dr. Henri de Groot.  Deze onderzoekers concludeerden dat uitbreiding van de vastgoedontwikkeling in Zuidas niet mogelijk is zonder verbetering van de bereikbaarheid en de OV-terminal.  Voor de berekening van de maatschappelijke meerwaarde van het DOK werd uitgegaan van de grondprijs, de toename van de werkgelegenheid en een blijvend lage rente. De schatting is een maatschappelijke meerwaarde van 5,6 miljard, maar de nabije toekomst zal leren hoe houdbaar die schatting is.   

Analyse nut/noodzaak project Zuidasdok. In de beginfase van Zuidas werd de nadruk vooral gelegd op kantoren en later ook op woningen. Het accent voor Zuidasdok is nu steeds meer komen te liggen op bereikbaarheid en infrastructuur.  Uit de geactualiseerde verkeersgegevens blijkt duidelijk dat er iets gedaan moet worden aan de A10-zuid. In het rapport wordt vastgesteld dat het huidige plan voor verbreding en indeling van de weg de voorkeur verdient. Dus een splitsing in doorgaand en bestemmingsverkeer volgens een wegpatroon van 2-4-4-2 rijstroken, waarbij de middelste 2×4 rijstroken bestemd zijn voor doorgaand verkeer. Voor de trein blijken de aantallen treinreizigers liefst 7 jaar voor te lopen op de prognose. Dus in 2018 waren er al meer treinpassagiers dan voorspeld voor 2025.  Voor de treinen is de aanleg van het 5e en 6e spoor dringend nodig en dat kan alleen als de zuidelijke A10 tunnel snel wordt aangelegd.  Ook de veiligheid op de perrons is in het geding; zeker in de spits zijn ze veel te smal. Ook het aantal tram, bus en metropassagiers neemt snel toe. Eind 2020 gaat de Amsteltram rijden, voorlopig nog naar de Strawinskylaan, maar later naar de zuidkant van het Station. Deze regiotram brengt heel veel passagiers uit Amstelveen en later ook uit Uithoorn naar Station Zuid en vice versa.  De Noord-Zuidlijn heeft nu al veel passagiers en voor de verdubbeling van het spoor als de uitbreiding naar Schiphol gepland wordt zijn de tunnels nodig. Naast het Openbaar vervoer wordt in het rapport ook aandacht besteed aan de fiets en de fietsenstallingen. De mogelijkheid voor stallingen naast het 5e en 6e spoor vergt ook de aanleg van het DOK.

Versoberingen? In het rapport wordt gekeken naar 2 mogelijkheden: de Vivaldipassage en de tunnels. Voor beiden acht mevrouw Dekker deze niet zinvol. De Vivaldipassage is een extra Noord-Zuid verbinding en ook een extra fietsroute. Niet aanleggen brengt ook niet zoveel op. Voor de tunnels zou een nieuw Tracébesluit nodig zijn dat veel vertraging zou opleveren en de realisering van een OV-terminal in gevaar brengen. Voor de zuidelijke tunnel pleit mevrouw Dekker om zo snel mogelijk te beginnen en na te gaan of bouwverkeer mogelijk is via het stedelijk wegenplan. Voor de noordelijke tunnel wordt ook geen versobering voorgesteld, omdat op het dak de busterminal, de taxi’s en de kiss en ride gerealiseerd moet worden. Ook zou daar veel groen moeten komen.

Conclusie    De eindconclusie is dat het DOK moet worden aangelegd en dat versoberingen niet goed mogelijk zijn. Dat betekent dat er veel geld moet worden bijgelegd, naar schatting circa 1 miljard. Voor de uitvoering moet nog van alles gebeuren. Zuidplus werkt voorlopig nog door aan de Brittenpassage, maar de toekomst is wat betreft de aannemers nog onduidelijk.

Cisca Griffioen  

voor de wijkkrant van mei bestemd maar vanwege de coronaspecial niet geplaatst in de editie van mei 2020

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, OV, Publicaties, Verkeer, Voorzieningen.