Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

De VER: voordelen op een rij

Voordelen voor de Zuidas
In hoofdlijnen levert de VER, behalve de Veiligheidsbevordering in het algemeen, nog een viertal voordelen op voor de Zuidas:
1. VER is goed voor het imago van de Zuidas. ‘Oog voor veiligheid’ doet het goed in de publieke opinie. Aandacht voor veiligheid past goed bij het hoge ambitieniveau van de Zuidas
2. VER is een participatiebevorderingsmodel. In dit model is het goed mogelijk om op een constructieve manier samen te werken
3. VER is een ‘praatinstrument’. Door dit instrument krijg je de mensen aan tafel die gezamenlijk de Zuidas gaan vorm geven: overheid, projectontwikkelaars, bouwers, bewoners, gebruikers. Zij bepalen gezamenlijk wat in de VER wordt aangemerkt als risicovol, wat aandacht verdiend, welke maatregelen achterwege kunnen blijven.
4. De Zuidas profiteert van de kennis van bewoners/omwonenden/gebruikers van het gebied. De waardering van bewoners/omwonenden/gebruikers ten aanzien van de mogelijkheid van medezeggenschap bij de VeiligheidsEffectRapportage zal groot kunnen zijn.
Volgens DSP is de verwachting dat binnen enkele jaren de VER, naast de MER, door middel van regelgeving een wettelijk karakter krijgt.
VER – het experiment
Dit najaar gaat een experiment van start in 15 gemeenten. Het experiment is van korte duur: eind dit jaar is de afronding al gepland. Het VER experiment is bedoeld om de, bijgestelde, VER-methodiek, opnieuw te testen op werkbaarheid. In dit experiment krijgen de deelnemers ondersteuning in het gehele VER-proces.
Wat is het voordeel van de Zuidas om aan het experiment mee te doen.
1. Op een financieel voordelige manier veel kennis in huis krijgen over het opzetten van een VER-traject.
2. Meedoen aan dit experiment levert kennisvoorsprong op ten opzichte van die projecten die niet meedoen.
3. Gedurende het gehele experiment krijgen we begeleiding van deskundigen. Het moet ons in staat stellen om een volgende VER zelfstandig uit te voeren, zonder inschakeling van de (waarschijnlijk dure) hulp van een bureau zoals DSP.
Wat is het voordeel voor het opbouwwerk
De VER geeft het opbouwwerk de mogelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de samenwerking tussen projectbureau, stadsdeel en bewoners.
Tegelijk geeft de VER de mogelijkheid aan het opbouwwerk om de groepen uit Beethovenstraat/Parnassusbuurt en Buitenveldert samen met de deelnemers van het Bewonersplatform Zuidas een grotere rol te geven in de bewonersparticipatie.
Wat is het voordeel voor de bewoners
Als je uitgaat van het standpunt dat bewoners/gebruikers van het gebied het beste klankbord zijn voor veiligheidsbeoordeling, dan is het voordeel voor de bewoners dat zij optimaal kunnen bijdragen aan een verhoogde veiligheid van het gebied.
Daarnaast is het voordeel voor het bewonersplatform de mogelijkheid om te participeren op het niveau van ‘medevormgevend’.

Lees verder over: Inspraak, Zuidasthema's.