Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

De Zuidas komt dichter bij de bewoners, de politiek ook?

Op 19 december organiseerde het bewonersplatform Zuidas samen met het Stadsdeel Zuideramstel een informatieavond voor bewoners in de Raadszaal van het Stadsdeelkantoor. De avond werd geleid door Cisca Griffioen, voorzitter van het bewonersplatform Zuidas. De informatie werd verstrekt door de heren Adema en Slettenhaar van het db Zuideramstel, de heer Agasi van het bureau Zuidas van het Stadsdeel Zuideramstel en de heer Pieter Klomp van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam.

De ontwikkeling van de Zuidas gaat steeds verder en bewoners van de omliggende buurten zien zich in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen. Het stadsdeel is bezig zijn reactie te formuleren op de Visie Zuidas 2007. De op deze avond beschikbare Zuidasaccenten vormen daarvan een onderdeel.
Voor het Stadsdeel zijn openbare ruimte, maatschappelijke voorzieningen, wonen en verkeer, vervoer en parkeren van groot belang. Een goede communicatie met bewoners is daarbij essentieel.
Bij de openbare ruimte moet gedacht worden aan een centrumgebied en de functie hiervan. Het ontwerp moet niet te exo­tisch zijn, maar wel wordt gepleit voor allure. Veiligheid is een aandachtspunt, waardoor de mensen zich prettig kunnen bewe­gen en donkere tunneltjes vermeden moeten worden. Het betekent ook beveiliging in en om bedrijven. Bij de openbare ruimte hoort ook het zogenaamde groen en blauw. Groen voor de groenvoorzieningen en blauw voor het bergen van water. Te denken valt aan de aan te leggen De Boelegracht en andere waterpartijen in het stadsdeel.

Voor de maatschappelijke voorzieningen is rond 80.000 m2 gepland. Het stadsdeel pleit voor de woningen dat er niet alleen gedacht wordt aan hele dure appartementen en sociale woningbouw, maar dat er met name ook voor de middengroepen woningen beschikbaar zullen zijn.

De bouw van bedrijven, kantoren en woningen op de Zuidas zullen gevolgen hebben voor de omgeving. Het is dus van belang ook naar de omringende wijken te kijken. Dit geldt zowel voor de toename van het verkeer, de parkeerfaciliteiten, het openbaar vervoer, als voor de fiets- en wandelroutes. Station Zuid krijgt een vergelijkbare vervoersstroom als het Centraal Station. Er moeten dus meer vervoersmogelijkheden vanaf en naar het station komen. Hiervoor dienen de metrolijnen, maar ook lijn 5 en lijn 4. Het stadsdeel denkt ook nieuwe (bus)lijnen. Tevens vormt verbetering van de Oost-Westverbindingen een speerpunt.

Na de pauze ontspint zich een levendig vraag-en-antwoord spel, waarbij door bewoners o.a. gevraagd wordt naar het behoud van groen, het opruimen van afval en de rol van bedrijven daarin, de toename van de verkeersstromen en de veiligheid voor fietsers en voetgangers, de bereikbaarheid van het Zuidasgebied, met name ook voor brandweer en ambulances, de aansluitingen vanaf de Europaboulevard en de Amstelveenseweg op de aan te leggen Dokstraat en de rol die het Stadsdeel bij al deze punten kan spelen.
De gemaakte op- en aanmerkingen zullen door het Stadsdeel meegenomen worden in de reactie op de Visie Zuidas. Het geheel zal aan de Stadsdeelraad worden aangeboden.

De voorzitter concludeert naar aanleiding van de gevoerde discussie dat de contacten met bewoners en hun organisaties en met de wijkopbouwcentra van groot belang zijn om van de Zuidas een succes te maken. Inspraak- en informatieavonden kunnen de participatie van bewoners verstevigen. Alle aanwezigen in de goed gevulde Raadzaal zijn van mening dat het organiseren van dit type informatiebijeenkomsten zinvol is.

Lees verder over: Publicaties, Zuidasgebieden.