Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

De Zuidas na de knoppen

Begin 2004 stelde de gemeente Amsterdam de ‘knoppennotitie’op, met daarin een reeks van mogelijke bezuinigingen op de Zuidas. Uit de nieuwste voorstellen op basis van het rapport-Brinkman blijkt dat deze mogelijkheden gretig gebruikt worden, in het bijzonder bij het openbaar vervoer.

Voorheen is steeds gesteld dat het station Zuid moest uitgroeien tot een omvang vergelijkbaar met het huidige Rotterdam CS. De uitbreiding van het station wordt nu gehalveerd, niet met 4 perrons maar nog maar met 2 perrons, waarschijnlijk vooral te gebruiken voor de HSL.
Het ondergrondse treinstation komt nu nog verder te liggen van de ondergrondse metrohalte, doordat er een parkeerkelder tussen komt. Voor de Noord-Zuidlijn wordt de Zuidas het eindpunt, dat terwijl de lijn ooit is opgezet als regionale lijn en daardoor een beperkt aantal haltes in de stad krijgt. Een mogelijke verlenging naar Schiphol moet wijken voor de snelle trein, en de huidige aftakking naar Amstelveen verdwijnt. Gebruikers naar en uit Amstelveen moeten op de Zuidas overstappen. Men meent dat het aantal gebruikers van deze lijn beperkt is en bovendien wordt station Zuid een aantrekkelijk overstapstation, zo heet het.
Ook de keersporen verdwijnen uit de Zuidas en komen aan de andere zijde van de Amstel. Verkeer en Waterstaat maken dit met een nieuwe financiële bijdrage mogelijk. Projecten elders worden daarvoor uitgesteld.

Ook op het milieu wordt in de Zuidas flink gesnoeid, vooral op de veiligheid. Vluchttunnels blijken overbodig nu de A10 zuid ontrokken wordt als gevaarlijke stoffen route. Zou Amstelveen, die straks met de A9 de gevaarlijke stoffen route krijgt, dat al weten? Voor de bestrijding van geluidsoverlast en luchtvervuiling wordt een minimaal bedrag uitgetrokken, terwijl zowel de A10 als ook het spoor bij de RAI en Amstel verbreed wordt. Een verwijzing naar “dove” gevels doet vrezen dat de afscherming van deze geluidsbronnen minimaal wordt.

De A10 krijgt in de Zuidas per richting 5 rijstroken met een vluchtstrook verdeeld over 2 lagen – het zogenaamde stapeldok. Waarschijnlijk betekent dit 2 keer 3 rijstroken. Hoe verdeel je een vluchtstrook over 2 lagen?
Op de 3e A10 afslag wordt wel bezuinigd. Voorheen vond men een volledige afslag onmisbaar, doch deze zou wel ondergronds komen. Nu komt er nog meer bebouwing om het kostbare Dok te betalen, maar nu zou ineens een halve bovengrondse afslag volstaan. Met een zwaardere belasting van de lokale wegen lijkt het ontstaan van een sluiproute naar de A9 waarschijnlijk. Telt leefbaarheid niet zo zwaar bij een TOPlokatie?

Vanaf de Amstel gezien krijg je straks eerst een ingang van de A10 tunnel, daarna een spoortunnel met een minder steile helling en op maaiveld de af- en oprit van de A10 naar en van de Beethovenstraat. Dit alles komt op de plek waar voorheen de verlenging van het Beatrixpark stond getekend, met een aantrekkelijke doorgaande wandel- en fietsroute! De stapeling van 3 lagen, namelijk de op- en afritten, de sporen in een openbak en de snelweg op deze plaats maken elke verbinding vrijwel onmogelijk. Ook de (geluids)hinder blijft bestaan.

Lees verder over: Dok, Inspraak, OV, Zuidasgebieden, Zuidasthema's.