Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Doelstellingen gebiedsagenda 2016-2019 voor Buitenveldert/Zuidas 

Het concept gebiedsplan 2016, waarover het AB op 16 december 2015 een besluit neemt, stond op de agenda de vergadering van de commissie Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening en Samenleving Bestuurscommissie Zuid van 2 december 2015: Belangrijke doelstellingen zijn: 

  • Woningaanbod en voorzieningen afstemmen op wijzigingen in de bevolkingssamenstelling;
  • Samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas en binding tussen huidige en nieuwe bewoners versterken;  
  • Ouderen de kans geven langer zelfstandig te blijven wonen; 
  • Beter gebruikmaken van de mogelijkheden die het openbare groen en het water bieden;
  • Fiets- en voetgangersroutes veiliger en aantrekkelijker maken en autoverkeer beter laten doorstromen voor de betere bereikbaarheid van het gebied. 

Vanuit het programma Leef Zuidas! wordt ook aan bewoners gevraagd met suggesties te komen voor verlevendiging van Zuidas. BPZ doet in overleggen geregeld de suggestie dat er publiekstrekkers moeten komen zoals een bioscoop en een aantrekkelijke tentoonstellingsgebouw. 

lees verder in het concept gebiedsplan Buitenveldert Zuidas (Beleidsnota | 16.3Mb). Voor het indienen van plannen waarvoor subsidie beschikbaar is kijk voor inspiratie bij initiatieven die al zijn uitgevoerd. Lees de voorwaarden en aanvragen hier

 

 

Lees verder over: Algemeen, Groen, Water & Lucht, Publicaties, Verkeer, Voorzieningen.