Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

DOK, DOK, DOK

Inmiddels zijn we weer een maand verder en hebben veel bewoners kennis kunnen nemen van de plannen rond ZUIDASDOK. Voor bewoners en geïnteresseerden die niet in de gelegenheid waren een van de bijeenkomsten bij te wonen een korte samenvatting. ZuidPlus, de combinatie van het Nederlandse bouwbedrijf Heijmans, het Amerikaanse Fluor en het Duitse Hochtief is uitgekozen om het DOK te bouwen. Dat betekent niet dat er binnenkort begonnen kan worden, de daadwerkelijke start van de bouw is voorzien in 2019. De komende ruim 1,5 jaar zal besteed worden aan het uitwerken van de plannen en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden. Deze laatste zijn nodig om tijdens de bouw van de tunnels een aantal problemen te voorkómen. Dat geldt bij voorbeeld voor de werkzaamheden aan de De Boelelaan Oost die eind 2017 klaar moeten zijn om het verkeer beter te stroomlijnen. Bij de verstrekte informatie kwam een aantal nieuwe punten tevoorschijn, zoals de afstand van de noordelijke tunnel tot de bebouwing. In de oorspronkelijke plannen was die krap 3 meter; in de vernieuwde versie blijkt het mogelijk de A10 iets op te schuiven, zodat de afstand 5 meter wordt. Weliswaar een klein stapje, maar het bouwen op zo’n smal terrein vergt veel van de vindingrijkheid van de bouwers. Een van de eerste grote onderdelen van de bouw zal de Britten passage zijn. Die ligt in het verlengde van de Brittenstraat, die een blok ten oosten van de Parnassusweg ligt. Deze passage is bestemd voor de overstap van trein naar metro en vice versa. Aan de Zuidkant ligt de Schönberglaan; daar gaan de trams rijden. Aan de Noordzijde komen de bussen. De passage geeft toegang tot de trein en vervangt daarmee de trap en de toegang aan de Parnassusweg. In een later stadium wordt de Minervapassage verbreed en aangepast en dan zal de Brittenpassage een aantal maanden ook de stedelijke doorgang zijn. Hopelijk zijn tegen die tijd de OV-poortjes een tijdje buiten gebruik of vervangen door een voetgangersvriendelijke variant. Aan de zijkanten van de passage zijn fietsenstallingen gepland. Je kunt dan bijna met de fiets de trein in. Voor de A10 is er een splitsing tussen lokaal en doorgaand verkeer. Dat betekent in de toekomst al bij knooppunt Amstel of Schinkel goed nadenken welke afslag je moet nemen, een mooie uitdaging voor de verkeersborden. Tussen het doorgaande en lokale verkeer komen hoge geluidsschermen. Aan de bermzijde van het lokale verkeer komen schermen die met groen worden gevuld. Zoveel mogelijk groen is wel nodig, want inmiddels is de kapvergunning voor heel veel bomen definitief en ze kunnen lang niet allemaal teruggeplaatst worden. De tunnels worden aangelegd via de dak/wand methode. Deze methode geeft minder geluidsoverlast, en ook minder tot geen problemen met het grondwater. Eerst worden de wanden aangebracht, dan het dak, waarna de tunnel verder wordt uitgegraven. Tussen 2019 en 2024 wordt de meeste bouwoverlast verwacht. Overal op Zuidas wordt intensief gebouwd. Kantoren en woningen worden het komende jaar opgeleverd, maar er komt nog veel meer. Intussen wordt ook in samenwerking met bewoners en bedrijven gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de Kop Zuidas. Op het gebied waar nu nog het mini-Rondeel staat zullen woningen en een plein komen. De kippen gaan ons dus verlaten. Dus voor de komende jaren is het Dok, dok, dok in plaats van tok, tok, tok.

Cisca Griffioen

wijkkrantartikel april 2017

Lees verder over: Dok, Publicaties.