Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Dok in uitvoeringsfase?

Begin juli is de bestuursovereenkomst over het DOK getekend tussen de Minister van Infrastructuur en Milieu, de Gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland. In deze overeenkomst zijn allerlei afspraken vastgelegd over de realisering van het DOK. Natuurlijk spelen financiële afspraken hierin een prominente rol, waarbij niet alleen is vastgelegd wat ieder van de vier partijen bijdraagt, maar ook hoe de risico’s verdeeld zijn. En de Gemeente Amsterdam mag 15 miljoen bijdragen in de vorm van de grond voor de Rechtbank. De vier hoofddoelstellingen uit de Structuurvisie DOK worden uitdrukkelijk vermeld: “een internationale toplocatie als onderdeel van de regio en de stad Amsterdam, een optimaal functionerend hoogwaardig verkeers- en vervoersnetwerk, een hoogwaardig openbaar vervoersknooppunt met internationale allure en een duurzame inpassing van de infrastructuur teneinde barrièrewerking te verminderen en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren”. Het is natuurlijk verheugend dat in de doelstellingen het verkeer en het vervoer, dus de bereikbaarheid van Zuidas een prominente plaats innemen. Dit accent ligt ook voor de hand, nu de nieuwbouw van kantoren onder zware druk staat. Voor bewoners en gebruikers van het gebied zal een optimale en met Zuidasallure aangelegde openbaarvervoerterminal op het dak van de Zuidelijke A10 tunnel dan ook een welkome voorziening zijn. Maar de internationale allure voor het openbaar vervoer zal pas echt bereikt kunnen worden als ook de internationale HSL lijnen op het station kunnen stoppen. Gelukkig staat in de overeenkomst ook nadrukkelijk de mogelijkheid voor een 5e en 6e spoor genoemd, evenals de duurzame inpassing van de sporen, de doorgroei van de openbaarvervoersterminal en de gebiedsontwikkeling. Maar dat kan pas op langere termijn gerealiseerd worden.
Ook de nota van beantwoording op de 59 ingediende zienswijzen op het ontwerp Structuurvisie ademt de geest van: leuke plannen, maar nu nog even niet. Tot de leuke plannen die het bewonersplatform heeft ingediend behoren: het doortrekken van de NZlijn naar de metrohalte Amstelveenseweg om het voor bezoekers van het VUmc gemakkelijker te maken en ook om station Zuid wat te ontlasten. Verder zouden we graag stations in- en uitgang aan de VU zijde van de Parnassusweg willen zien. Dat spaart heel wat moeizaam oversteken voor de vele duizenden studenten, medewerkers en bezoekers van de VU. Dit wordt wel bestudeerd, maar is waarschijnlijk te kostbaar.
Een technisch probleem is nog de parkeergarage van het ATRIUM die ten dele onder de A10 ligt. Samenvattend kunnen er plannen gemaakt worden voor de uitvoering vanaf 2015. We zullen hopen dat ook tijdens de langdurige bouwfase de kwaliteit van de leefomgeving en de internationale allure van Zuidas de leidraad zullen vormen.

Lees verder over: Dok, Publicaties, Verkeer.