Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

EEN NIEUW seizoen voor ZUIDAS

De zomer is alweer bijna voorbij. We hebben veel regenbuien gehad en kunnen zien en voelen dat de buien de laatste jaren intenser zijn geworden. Er valt dus veel water tegelijk uit de hemel en dat moet ergens blijven. We hebben een prima rioleringsstelsel, maar tegen zóveel water tegelijk is dat niet opgewassen. We maken het zelf ook erger door stenen te leggen waar eerst een zachte bodem was. Natuurlijk hebben we nieuwe woningen en gebouwen nodig, maar dat betekent tegelijk dat er maatregelen moeten worden genomen voor de opvang van hemelwater. In Zuidas zien we dat ook daadwerkelijk gebeuren door de aanleg van diverse grachten, zoals de Boelegracht en de deze zomer gegraven gracht langs het VU complex aan de  Buitenveldertselaan.  Ook in het Beatrixpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark is extra waterberging aangebracht. Daarnaast helpen groene daken mee aan een vertraagde afgifte aan het riool. Kortom, alle zeilen worden bijgezet om onze voeten droog te houden.
Amsterdam krijgt steeds meer inwoners en er is een grote behoefte aan betaalbare woningen. In de komende jaren moeten liefst 50.000 woningen gebouwd worden. Alle beschikbare locaties worden benut en we zien bij voorbeeld een heel nieuwe wijk aan de overkant van de Amstel ontstaan. In het gebied van Zuidas zien we veel nieuwe woningen komen in het deel dat Gershwin heet; dat is het gebied tussen de Buitenveldertselaan en het Mahlerplein. Daarnaast worden steeds meer woningen opgeleverd in Kop Zuidas, het gebied aan de Oostzijde van de Europaboulevard in de buurt van het ROC. Deze zomer was er ook een nieuw initiatief van Zuidas om bewoners en bedrijven in een vroeg stadium te betrekken bij de plannen voor woningbouw in het gebied Beethoven. Nu het SINT NICOLAASLYCEUM en de gebouwen van AKZONOBEL en STIBBE allemaal in gebruik zijn wordt het tijd om de plannen voor het bebouwen van de ruimte tussen deze gebouwen en de ingang van het Beatrixpark aan de Prinses Irenestraat nader vorm te geven. Oorspronkelijk was hier ruimte gereserveerd voor een museum. Dat bleek niet haalbaar te zijn. De kapel en het naastgelegen klooster zijn inmiddels tot monument verklaard en er wordt gezocht naar een culturele bestemming. Bewoners en bedrijven willen de restaurantfunctie van de kapel graag behouden. Zuidas heeft gekozen om de voor het museum gereserveerde oppervlak toe te voegen aan de te bouwen woningen. Deze beslissing is niet onomstreden. Ook is besloten om een deel niet te bouwen, waardoor een extra groene ruimte kan worden aangelegd. In een drietal bijeenkomsten is intensief gesproken over de mogelijkheden voor de bouw van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Er bleek daadwerkelijk invloed mogelijk te zijn op de hoogte van de te bouwen woontorens. In het najaar wordt een algemene informatiebijeenkomst gehouden waarin alle plannen zullen worden toegelicht.
De vele werkzaamheden gaan niet onopgemerkt aan bewoners voorbij. Omleidingen voor verkeer, maar ook voor het openbaar vervoer, zijn aan de orde van de dag. We kunnen dit beter verdragen als we weten waartoe het dient en hoe lang het duurt. Het bewonersplatform Zuidas doet dan ook zijn uiterste best om dit in de weekberichten te vermelden. We hebben al meer dan 500 abonnees op deze gratis berichten, maar als u ze nog niet ontvangt kunt u zich eenvoudig via onze website aanmelden, www.bewonersplatformzuidas.nl    Naast de weekberichten zullen we natuurlijk ook onze goed bezochte thema-avonden blijven organiseren.

Cisca Griffioen

wijkkrantartikel wocbuitenveldert aug/sept 2016

Lees verder over: Publicaties.