Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Eerste dek Brittenpassage ligt op zijn plek

Inschuiven dek van 3 miljoen kilo beton en staal!!!! de mega klus is zaterdagochtend geklaard. Chapeau … voor Zuidplus en alle werkers die in een lang weekend (1 t/m 4 november 5.00 uur 2019) dag en nacht aan het werk zijn geweest.

Berichten Zuidas:
*Zuidasdok    
             Zoals ook in de recente mediaberichtgeving te lezen is, hebben de bestuurders van Zuidasdok het parlement en de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de voortgang van het project Zuidasdok. Naast de halfjaarrapportage over de periode van januari t/m juni 2019 vermelden zij dat professor Marcel Hertogh doorgaat met de gesprekken tussen Zuidasdok en bouwcombinatie ZuidPlus. Daarnaast krijgt Sybilla Dekker, Minister van Staat en oud minister VROM, de opdracht om een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak van de opgaven. Dit zowel vanuit het perspectief ruimtelijke ordening als vervoer en transport, en naar mogelijke optimalisaties en versoberingen. De uitkomsten van beide trajecten worden in het eerste kwartaal van 2020 verwacht. Vanwege deze trajecten en de besluitvorming die daaruit moet voortvloeien, zijn in de halfjaarrapportage 2019 geen nieuwe cijfers opgenomen. Brief en halfjaarrapportage vindt u hier.
*Hoe ging het afgelopen weekend??? lees het artikel ‘Een dak inschuiven? Maar Zuidasdok ligt toch stil?’ 
*Facts and figures: Wat is er nodig voor het inschuiven van een dek van 70 meter? ZuidPlus schoof in de ochtend van 2 november een betonnen dek van 70 meter op z’n plek, dwars door de A10 en het treinspoor. Een technisch huzarenstukje, dat gepaard gaat met grote getallen. Lees meer Of bekijk alsnog het inschuiven.

Lees verder over: Dok, OV, Publicaties, Verkeer.