Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Eindverslag inspraaktraject Ombouw Amstelveenlijn

Het eindverslag in pdfversie van december 2012. Let op een lijvig document.

Leeswijzer

In deel I worden de inspraakprocedure en de resultaten van de inspraak beschreven: aantal reacties, wie hebben gereageerd en de meest aangesneden onderwerpen.
In deel II wordt inhoudelijk ingegaan op de veelvoorkomende vragen en onderwerpen, te weten: nut en noodzaak (paragraaf II.2), haltes (paragraaf II.3), overstappen
(paragraaf II.4), toegankelijkheid (paragraaf II.5), ongelijkvloerse kruisingen (paragraaf II.6) en HOV-knoop Amstelveen (paragraaf II.7). Deel III bevat de Nota van Wijziging.
In deel IV zijn alle reacties (geanonimiseerd) opgenomen met daarbij per opmerking, vraag of zienswijze een reactie. In de bijlagen (deel V) zijn de uitnodiging en de verslagen
van de inspraakavonden te vinden.

Lees verder over: Inspraak, OV.