Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Energievoorziening Zuidas 2005

Samenvatting
"Tien jaar terug kijken, analyseren, en met de kennis van vandaag en de wijsheid van het verleden de toekomstige energievoorziening aan de Zuidas beschrijven. Dat is kort en krachtig de kern van dit rapport.
Een gebied met vooral sportvelden is op een plankaart in een handomdraai veranderd in een plek waar hoge ambities voor wonen, werken, recreëren en ontspannen samengaan. Dat voor de realisatie daarvan veel meer nodig is dringt in de planfase niet overal door. De energievoorziening en met name de elektriciteitsvoorziening is niet het echte probleem. Het vraagstuk is: hoe krijgen we de energie op de juiste plek?
In de Amsterdamse ondergrond is het, zeker na de komst van de vele telecombedrijven, al bijzonder druk. En het bouwen van 2,5 miljoen vierkante meter woningen, kantoren en voorzieningen op een klein oppervlak, vergt meer ruimte in de ondergrond dan onder het trottoir beschikbaar is. Daarom is vanaf 2001 bij de Zuidas veel aandacht voor de ondergrondse infrastructuur die nodig is om nu en in de toekomst alles te laten functioneren.
De aandacht voor milieu en duurzaamheid is er vanaf het prille begin. Aan de Zuidas zijn van meet af aan nieuwe technieken toegepast. Die technieken inspireren weer nieuwe projecten. Het succes van de opslag van warmte en koude diep onder de grond
(’s winters verwarmen met de warmte die zomers is opgeslagen en ’s zomers koelen met de koude die in de winter is opgevangen) leidt er inmiddels toe dat bedrijven met elkaar concurreren om een plekje onder de grond te bemachtigen.
Deze schaarste is voor energiebedrijf NUON aanleiding om een Zweedse techniek te introduceren die qua milieuprestatie met opslag van warmte en koude kan concurreren, maar niet de beperkingen daarvan kent. De enige beperking van die techniek is dat er omvangrijke leidingen onder de grond moeten worden aangelegd.
De mogelijkheden om van de Zuidas het meest energiezuinige en duurzame project van Amsterdam en misschien zelfs wel van Nederland te maken worden in het laatste deel van het rapport verkend. Dat het niet vanzelf zal gaan en dat de markt niet alles zal doen wordt in de hoofdstukken een en twee aangetoond.
Het laatste hoofdstuk gaat vooral over het brede scala aan mogelijkheden dat we nu voor de komende vijftien jaar voorzien. Samenwerking tussen overheid, marktpartijen en energiebedrijven staat daarbij centraal. De opgave waarvoor we zijn gesteld is zo complex dat niemand alleen de oplossingen kan bedenken, laat staan realiseren. Die constatering sluit goed aan bij de ideeën over energietransitie die het Ministerie van EZ heeft ontvouwd. En misschien, zo eindigt het rapport, zijn er ook wel Amsterdammers die geïnteresseerd zijn om te participeren in een duurzame energievoorziening voor de Zuidas. " Nic Frederiks.  energievoorzzuidasdefprintv01 2005 pdf

Lees verder over: Publicaties, Voorzieningen.