Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Er zit weer schot in de infrastructuur van Zuidas (wijkkrantart. okt.)

Vanaf 3 september is een traject bekend geworden voor de aanbesteding van de volgende fase in de aanleg van een betere infrastructuur voor Zuidas. In de moderne terminologie heet dit een tender. Zoals ook al in het rapport van de commissie Dekker werd bepleit is het allesomvattende plan voor Zuidasdok opgeknipt in deelprojecten en wordt prioriteit gegeven aan Station Zuid. De echte procedure voor Station Zuid start op 27 oktober, maar nu kunnen aannemers zich vast voorbereiden op hun aanmelding.
Voor de vernieuwing van Station Zuid moet de Brittenpassage verder worden afgebouwd. Deze passage komt ter hoogte van de Brittenstraat en dient om de overstap van trein naar metro gemakkelijker te maken. Aan de Noordzijde komen de haltes voor de bussen en aan de zuidzijde de tramhaltes. Deze passage ligt ongeveer halverwege de huidige ingang van het Station en de Parnassusweg. Bij de stations ingang aan de Parnassusweg is ruimtegebrek en deze zal worden opgeheven als de Brittenpassage klaar is.  
Door de vorige aannemerscombinatie Zuidplus is de betonnen tunnel voor de oude lijn 51 gesloopt en zijn al twee dakdelen van deze passage gebouwd en op hun plaats gelegd. In afwachting van de nieuwe aannemer zal Zuidplus ook doorwerken aan deze Brittenpassage. Volgend jaar worden weer twee dakdelen geplaatst. Het bouwen en op hun plaats schuiven kan tussen de metro- treinsporen gebeuren. Het verkeer op de A10 Zuid kan dan gewoon blijven rijden. Voor het bouwen van deze zware dakdelen is een stevige fundering nodig. Dus zijn vanaf 14 september ’s nachts tussen 1 en 5 uur damwanden geslagen langs de metrosporen 1 en 4. In het weekend van 2 tot 6 april 2021 wordt de fundering voor de dakdelen gereed gemaakt. In dat Paasweekend is het trein- en metroverkeer beperkt.  En van 20 tot 23 augustus 2021 worden de twee dakdelen op hun plek geschoven.
De nieuwe aanbestedingsprocedure betreft de resterende vier dakdelen en de afbouw van de Brittenpassage. Ook de metroperrons moeten dan worden omgeklapt naar deze nieuwe passage. Het tweede deel van de aanbestedingsprocedure betreft de huidige Minervapassage. Die moet worden verbreed en vernieuwd. Tegelijk moeten ook de treinperrons worden verbreed. Dat is hard nodig, omdat er steeds meer reizigers gebruik maken van dit snelgroeiende treinstation. De coronapandemie heeft wel voor tijdelijke rust gezorgd, maar dit zal maar korte tijd duren.    
Hoe de volgende aanbesteding gaat verlopen en aan welk project dan weer prioriteit wordt gegeven moeten we afwachten. Misschien biedt het nieuwe regeringsfonds van 20 miljard wel mogelijkheden om Zuidasdok en de omringende deelprojecten zo snel mogelijk te starten. We zullen het zien! Let daarvoor op de website en de weekberichten: www.bewonersplatformzuids.nl

Cisca Griffioen
wijkkrantartikel oktober 2020

Lees verder over: Algemeen, Dok, OV, Publicaties, Voorzieningen.