Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Fietsersbond over Zuidas en de fietsvisie

In Oek een uitgave van de Fietsersbond staat een artikel over wat het symposium van vorig jaar aan punten had opgeleverd. In middels is de Fietsvisie op Zuidas aangeboden aan wethouder Litjens en dienst Zuidas. Lees in het pdf de Fietsvisie op de Zuidas pdf. De punten zijn:

1. Het fietsnetwerk voor de Zuidas moet fi jnmaziger worden (300 m, het is nu vaak meer dan 600m).

2. Kies voor de Groene Zoomroute (O-W) en de Minerva-as (N-Z) als hoofdroutes.

3. Houd die routes zo kruisingsvrij mogelijk, dus: verlaag de Strawinskylaan niet en realiseer een directe verbinding tussen de Minervalaan en het Mahlerplein.

4. Behoud de 2-richting fietspaden (2-richting fi etsen is niet te stoppen, dus beter veilig).

5. Zorg voor ruim voldoende, makkelijk bereikbare fi etsparkeervoorzieningen (op zoveel mogelijk plekken). Ook bij bedrijven en woningen.

6. Promoot de fiets in de Zuidas, ontmoedig het autoverkeer, dan kan de Zuidas zich wereldwijd positioneren als een duurzame toplocatie.

 

 


Lees verder over: Inspraak, Verkeer, Voorzieningen.