Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Gaat het verkeer verkeerd?

Op woensdagavond 15 oktober organiseerde het bewonersplatform Zuidas( bpz) in het Multifunctioneel Centrum een goed bezochte bijeenkomst over de toekomst van het verkeer rond de Zuidas. De voorzitter van het bpz introduceerde het probleem van de sterke toename van het verkeer in Buitenveldert, maar ook in de Beethovenstraat en de Stadionweg naast het oneigenlijk parkeren op plaatsen waar het nu nog gratis is dan wel aanzienlijk goedkoper dan in de parkeergarages.

Namens de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer lichtten de heren Korf en Frantzen de plannen toe om het Zuidasverkeer in goede banen te leiden door een vroegtijdige splitsing van bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer te realiseren. Zij verwezen daarbij naar de binnenkort te voltooien verkeersstudie. De heer Steijn, directeur van de Oram benadrukte het belang van het maximaal gebruik van het openbaar vervoer, maar gaf tevens aan dat het voor sommige mensen niet mogelijk is met het openbaar vervoer te komen. Het kan zijn dat zij van een plaats moeten komen waar geen openbaar vervoer beschikbaar is, dan wel dat ze vanaf hun plak op Zuidas ergens heen moeten. De slagzin Openbaar vervoer als het kan, de auto als het moet zou de leidraad voor het Zuidasverkeer moeten zijn. De voordrachten werden besloten door portefeuillehouder Paul Slettenhaar die benadrukte dat er tijdig maatregelen getroffen moeten worden om te voorkómen dat het verkeer en het parkeren wordt afgewenteld op de aan Zuidas grenzende wijken.

Na de pauze ontwikkelde zich een levendige discussie en het was iedereen duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is.

Lees verder over: Thema-avonden, Verkeer.