Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Gaat Zuidas leven?

Interview van Hans Wamsteeker (wocb) met Klaas de Boer, directeur dienst Zuidas: verschenen in de wijkkrant WOCB van maart 2016

Gaat Zuidas leven?

In een gesprek met Klaas de Boer, directeur Zuidas, hebben we het over de ontwikkeling van Zuidas tot een gemengd gebied van werken en wonen en de nog ontbrekende band met de rest van Buitenveldert. Is die divergentie een probleem en hoe knopen we deze delen van het stadsdeel aan elkaar?

Buitenveldert/Zuidas?

In de recente communicatie valt op dat het stadsdeel het heeft over Buitenveldert/Zuidas als het over Buitenveldert gaat. Dat is een keuze van het stadsdeel. Klaas de Boer denkt bij Zuidas aan een ander gebied. Het is meer dan een deel van Buitenveldert. Hij ziet wel dat er ruimtelijk en sociaal-maatschappelijk relaties zijn maar Zuidas is toch anders.

Gelderlandplein

Interessant, in dit verband, is de positie van het Gelderlandplein.

Zuidas wilde oorspronkelijk een zelfvoorzienend centrum zijn, internationaal, met allure en PC Hooftachtige winkels. Dat is niet gelukt want dat kan alleen bij meer bewoning. Inmiddels is er een aantal winkels en de nodige horeca maar voor de overige aankopen kan men naar het Gelderlandplein.

Probleem is wel dat je er, vanuit Zuidas, niet in een rechte lijn naar toe kan.  Op de korte termijn zou de markering van de route beter kunnen maar over tien á vijftien jaar verwacht de Boer dat er over een betere verbinding gedacht wordt. De Boelelaan is net goeddeels van eigenaar veranderd en er wordt druk verbouwd dus voorlopig verandert daar niets.

Zuidas is een biotoop

Zuidas kent een zakelijk netwerk, Hello Zuidas, met een kleine 200 aangesloten bedrijven. Klaas de Boer ziet Zuidas als een bijzondere biotoop met een eigen manier van communiceren. Zuidas heeft geen wij-gevoel maar is hard op weg een gemengd centrum te worden. De kantoren prognose is fors naar beneden bijgesteld en er komen veel meer woningen dan oorspronkelijk gepland.

Nu wonen er 2.000 mensen in 800 woningen. In de periode tot 2030 wordt dat 8.000 woningen met zo’n 14.000 bewoners. Dat is interessant naast de 20.000 inwoners van de rest van Buitenveldert. Meer mensen op straat, meer levendigheid, ook na kantoortijd. Het mengen van kantoren en woningen is dé voorwaarde om tot een goed stukje Amsterdam te komen.

Leef Zuid

Om aan de community gedachte in Zuidas te werken is er het programma Leef Zuid waarin geprobeerd wordt de verbinding te leggen tussen bewoners en werkers door evenementen naar Zuidas te halen. Door leuke dingen te bedenken zoals food-trucks, een roof top filmfestival en de ArtZuid route. Ook de stichting De nieuwe Poort van de Zuidas dominee Ruben van Zwieten probeert door ontmoeting en inspiratie bij te dragen aan de verbinding tussen de werkers en de bewoners van Zuidas. Daar ligt een kans in de samenwerking met het Huis van de Wijk Buitenveldert.

Barrières

Er is nu geen geld om trein en metro onder de grond te krijgen maar de ruimtelijk reservering daarvoor is er wel. Komt dat geld er ooit dan kunnen er meer woningen komen want boven het spoor mag je bouwen. Dan is de barrière aan de noordkant geslecht. Deze barrière wordt al minder door de aan te leggen passages onder het spoor. De huidige Minervadoorgang wordt enorm verbreed en er komt de nieuwe Brittendoorgang bij. Voor de fietsers zijn er de doorgangen van de Beethovenstraat en de Parnassusweg en daar komt, bij de aanleg van het dok, een nieuwe NZ verbinding bij.

Meer verbinding?

De vraag is of de scheiding tussen Zuidas en Buitenveldert een probleem is. Klaas de Boer zegt dat Je geen kansen tot verbinding moet laten liggen. We weten niet of mensen uit Buitenveldert naar de horeca in Zuidas komen maar er mogen wel wat genereuze verbindingen bijkomen. Het stadsdeel ontwikkelt een aantal sociaal maatschappelijke programma´s in het nieuwe gebiedsplan om meer verbinding te realiseren. Maar door de uitstraling en de andere ruimtelijke opzet blijven het twee verschillende delen van de wijk. Er werken en wonen andere mensen

Goede relaties

Er zal bij de verdere uitbouw en de aanleg van het dok nog heel wat overlast zijn in de buurt. Evenementen zullen de impact daarvan moeten verzachten. Er moet ook nog lol te beleven zijn tussen de bouwkranen.  Er wordt veel geïnvesteerd in goede relaties met bewoners en bedrijven. Zo is het in samenwerking met de bewoners van de Prinses Irenebuurt gelukt de grote fietsenparkeerplaats in de vijfhoek ondergronds te krijgen. Klaas de Boer ziet te zijner tijd alle bewoners van Buitenveldert op het aangelegde dok dansen!

 

 

Lees verder over: Publicaties.