Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Gebeurt er nog iets op Zuidas? (wijkkrantartikel feb/mrt)

We hebben inmiddels een nieuwe minister van Infrastructuur en milieu, maar het besluit over Zuidasdok laat nog op zich wachten. De regering wekt de indruk dat er voor bepaalde doelen heel veel geld beschikbaar is, dus zou een snel besluit welkom zijn. Zuidas is nu al meer dan 20 jaar werk in uitvoering en zelfs als er een snelle beslissing wordt genomen over de financiering van het DOK zijn we nog wel 20 jaar aan het bouwen. De tunnels van het DOK zijn niet alleen nodig om het verkeer over de A10 Zuid beter te reguleren en een splitsing in lokaal en doorgaand verkeer mogelijk te maken. We mogen ook verwachten dat de tunnels door het centrale deel van Zuidas leiden tot een sterke beperking van de geluidsoverlast van het autoverkeer. En dat is gezien de plannen voor woningbouw in de directe omgeving dringend noodzakelijk. Er blijft dan nog genoeg hinder over van het trein- en metroverkeer, maar dat lijkt minder belastend voor de omwonenden en is ook deels oplosbaar via dove gevels. De A10 Zuid blijft ook in coronatijd een zeer drukke autoweg met bijbehorende files. Dus de hoop van sommigen dat we straks nog nauwelijks autorijden en helemaal geen tunnels nodig hebben lijkt me een utopie.  Op dit moment kunnen er wel plannen gemaakt worden, zodat Zuidasdok startklaar is als het besluit er eenmaal is. De werkzaamheden voor het dak van de Brittenpassage zijn al gepland. 
Bouw in Zuidas gaat gestaag verder: Drie voorbeelden Aan de Fred Roeskestraat wordt de tijdelijke rechtbank gedemonteerd. Regeren is vooruitzien, dus had het Rijksvastgoedbedrijf al bij de bouw bedacht dat het een demontabel en remontabel gebouw moest worden. De vloerdelen zijn met haken en bouten aan elkaar bevestigd en kunnen zo worden weggehaald. De gevel wordt nu ook voorzichtig gedemonteerd, want het geheel krijgt een nieuwe bestemming op het Kennispark Twente in Enschede. Er is ook een concept bestemmingsplan voor de vrijkomende ruimte. Dat wordt nog toegelicht aan bewoners, voordat er een besluit wordt genomen.
Als tweede voorbeeld zal bij de hoek Beethovenstraat en Strawinskylaan vanaf mei de openbare ruimte aan de oostzijde van de nieuwe WTC-toren worden opgeknapt. Het gemotoriseerde verkeer rijdt over een hoger deel van deze straten, waardoor de lagergelegen ruimte een meer besloten karakter krijgt. Het fietspad wordt verbreed tot vier meter. We zullen hopen dat de route ook voor voetgangers verbeterd wordt, want daarvoor was geen ruimte naast het tijdelijke fietspad. Er komt veel groen in de vorm van planten, struiken en bomen en ook natuurstenen randen waarop gezeten kan worden. Met de daar ook geplande ingang van het WTC en de horeca zou dit een gezellig stukje buurt kunnen worden.  Wat een verbetering belooft te worden is het voetpad vanaf de Beethovenstraat tot aan de Parnassusweg langs de noordzijde van de Strawinskylaan. Maar vanwege het hoogteverschil moet er wel een trap opgelopen worden bij de Beethovenstraat, dus is het niet voor iedereen bereikbaar. Met een kinderwagen of een rollator blijven bewoners aangewezen op de lift bij het Zuidplein.
Het derde voorbeeld is CROSSOVER  in Kop Zuidas. Dit wordt een gebouw van zes woonverdiepingen aan de ene kant en negen kantoorverdiepingen aan de A10 kant, met elkaar verbonden door de verdieping op de begane grond Hier worden ruimtes gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er komen 120 sociale huurwoningen voor jongeren tussen 18 en 28 jaar, van wie de helft statushouder. Het idee erachter is dat jongeren elkaar kunnen helpen. Iedereen moet zich welkom voelen.
Er wordt dus alom gebouwd, maar we wachten met intense belangstelling op het besluit over het DOK!

Cisca Griffioen

wijkkrantartikel maart 2022

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Kenniskwartier, Kop Zuidas, Noordzone, Parnas, Publicaties, Strawinsky, Zuidasgebieden.