Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Geschiedenis van Zuidas en het Bewonersplatform Zuidas

Lees hier meer over de ontstaansgeschiedenis van Zuidas in relatie tot stedebouw, planologie en de ontwikkeling van infra zoals verkeers- en spoorwegen met stations. Maar ook over het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam (AUP), het Plan Zuid van Berlage met een Zuiderstation of het nooit gerealiseerde plan Niftrik ook met station aan de zuidkant van Amsterdam.

"Vanaf begin 1997 voerden gemeente en Rijk overleg over het belang en de ontwikkeling van Zuidas. Eind 1997 wees het Rijk Zuidas aan als een Nieuw Sleutel Project (NSP), waarmee het Rijk het belang van Zuidas onderstreepte als internationale locatie. In 1998 stelde de gemeenteraad het Masterplan Zuidas vast, dat tot doel had om Zuidas over een periode van 30 tot 40 jaar te ontwikkelen tot een internationale toplocatie voor werken en wonen, met daarbij passende functies. In 2000 stelde de gemeenteraad de Visie Zuidas vast."

Sinds 1998 bestaat ook het Bewonersplatorm Zuidas. Betrokken en actieve bewoners (vrijwilligers) wilden ook "a say" bij de ontwikkeling van dit gebied. De inzet was om als stads- en buurtbewoners te participeren in gemeentelijke besluitormingsprocessen. Het gebied mede vormgeven door de inbreng van wensen, noden, commentaar en opbouwende kritiek. Het platform zette zich aanvankelijk ook in voor woningbouw op deze locatie hetgeen uiteindelijk is gerealiseerd mede dankzij een gewijzigd economisch klimaat. Het platform opgericht (met steun van de gemeente Amsterdam) heeft dan ook vele zienswijzen ingediend bij de planontwikkelingen zoals recent nog bij het bestemmingsplan Beethoven 2. Voortdurend werd en wordt gepleit voor een wijk met gemengde functies en een goede bereikbaarheid ook tijdens de bouw van het dok. En natuurlijk zet het platorm zich steeds in voor een leefbare en levendige wijk met volop voorzieningen, die aantrekkelijk is voor bewoners en werkenden in Zuidas.

Het is een platform waar diverse bewonersorganisaties met name uit omliggende buurten bij zijn aangesloten. En heeft als taak om de ontwikkelingen en voorbereidingen daartoe op de voet  te volgen en daarover te berichten in de weekberichten die aan bewoners en belangstellenden kosteloos worden toegezonden. Door de inzet van al die vroegere en huidige betrokken, vasthoudende en inspirerende stadsbewoners en ook de drijvende krachten achter haar agendacommisie zoals momenteel Cisca Griffioen, Marleen Munniksma en Monique Disselhoff, bestaat BPZ ook al 20 jaar.

Bekijk de staat van dienst in het pdf Historie BPZ 20 jaar.

 

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Publicaties, Verkeer, VU(mc).