Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Groen en water op Zuidas

Tot mijn verbazing zeiden alle vertegenwoordigers van politieke partijen in het debat over de Toekomst van Zuidas dat Zuidas groener moest worden. Aan dit soort politiek uitspraken voor de verkiezingen hebben we niet zoveel. Daden zijn nog steeds belangrijker dan woorden. Kijken we in de praktijk van alledag dan worden  nu meer dan 14.000 bomen gekapt voor de aanleg van het Zuidasdok. Dat zijn er heel veel, zeker als je bedenkt dat de Gemeente zich in eerste instantie meer dan een factor 2 had verrekend. Verder heeft de Gemeenteraad besloten om tegen alle protesten van bewoners en ook ons platform 12.000 m2 woningen te bouwen op de groene strook naast het Sint Nicolaaslyceum in plaats van deze strook groen te laten. In de visie Zuidas van 2016 was sprake van een groene Daklaan voor fietsers en voetgangers. Inmiddels bleek die Daklaan financieel niet haalbaar te zijn en wordt die vervangen door een DokDakpark. Het plan voor het DokDakpark stelt voor om van het groen boven de voorzieningen  “gebruiksgroen” te maken: het groene dak en het talud worden een park waar je doorheen kunt wandelen. Zo komt er meer groene openbare ruimte  in het centrum van Zuidas. De plaatjes zijn prachtig, maar eerst zien en dan geloven.
De Gemeenteraad heeft in  februari 2018 ook het plan voor een groene Zuidas goedgekeurd, waarin ingegaan wordt op het belang van groen en ook van water voor de leefbaarheid van de buurt.  Er wordt onderscheid gemaakt tussen  de gebruikswaarde, de belevingswaarde  en  de toekomstwaarde van het groen, de verschillende schalen zoals buurtgroen en metropolitaan groen en het belang van biodiversiteit. Zuidas wil duidelijk veel investeren in groen en water om de leefbaarheid van deze nieuwe stadswijk te verbeteren, maar de gekapte bomen hebben we nog niet direct terug. We zullen dus kritisch moeten blijven kijken wat er gaat gebeuren en vooral ook wat er op korte termijn zal gebeuren. Want vergezichten voor de toekomst na 2025 zijn mooie idealen, maar bewoners leven nu en willen ook nu een optimale kwaliteit van hun leefomgeving.

Kortom, het is tijd voor een thema-avond, gewijd aan groen en water. Voor deze avond hebben wij deskundigen als sprekers uitgenodigd die hun licht zullen laten schijnen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Datum: woensdag 4 april 2018, tijd: 19.30-21.30 uur, plaats: Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112. Volg ook de website en de weekberichten op www.bewonersplatformzuidas.nl

Cisca Griffioen

artikel wijkkrant april 2018

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Groen, Water & Lucht, Organisatie, Publicaties, Thema-avonden.