Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Groenvisie 2020 – 2050

Concept Groenvisie 2050   "Amsterdam wil een groene stad zijn, voor nu en voor de generaties na ons." Een leefbare stad voor mens en dier, waar gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn voorop staan. Voor iedereen die hier woont, werkt of op bezoek komt. Zeker nu de stad verandert en groeit, heeft dat invloed op het gebruik van de openbare en private ruimte. Groen zorgt ervoor dat Amsterdam nog meer een fijne plek wordt én blijft voor mensen en dieren. Om dit te bereiken heeft de gemeente Amsterdam de ‘Groenvisie 2050’ gemaakt.

T/m 25 juni 2020 kon worden gereageerd op deze visie. http://www.amsterdam.nl/inspraak. Een van de leden van BPZ heeft gereageerd. Lees in het pdf wat er is overgenomen reactieinsprGroenvisie jl2020pdf.

Naar aanleiding van de Nota van Beantwoording Bijlage 1 Nota van beantwoording advies & inspraak op de Inspraakversie Groenvisie 2050 Een leefbare stad voor mens en dier en Bijlage 2 bij Nota van beantwoording inspraakreacties burgers en organisaties en antwoord.

 

De aangepaste versie van de ‘Groenvisie 2050’ nwordt op 9 december 2020 besproken in de raadscommissie ‘Bouwen en Wonen’ en RO.

Alle informatie over inspreken bij de raadscommissie vindt u hier. Daarna wordt de Groenvisie vastgesteld door de Raad. Na vaststelling door de Raad is de Groenvisie een officieel beleidsdocument.

 

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Publicaties.