Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Handhavingsgebied geparkeerde scooters en fietsen in Zuidas gewijzigd

Bericht van de omgevingsmaner Zuidas maart 2021

Beste bewoner, werknemer, gebruiker van Zuidas,
 
Begin dit jaar heb ik u onderstaand bericht gestuurd over de nieuwe regels voor het scooter- en fietsparkeren in de omgeving van o.a. de Mahlerlaan en het Mahlerplein.
Onlangs heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid besloten de nieuwe regels daadwerkelijk te gaan invoeren. Daarmee wordt het handhavingsgebied, dat voor de omgeving van station Zuid al gold, uitgebreid. De bijbehorende besluiten zijn eind vorige week gepubliceerd in het gemeenteblad en de staatscourant. De betreffende besluiten zijn hier te lezen.
In het kort: binnenkort mogen scooters en fietsen in een groter gebied dan voorheen uitsluitend worden geparkeerd binnen de daarvoor bestemde voorzieningen en voor een maximale periode van twee weken.
 
Let op: regels hetzelfde, grenzen van handhavingsgebied gewijzigd
Het dagelijks bestuur vindt namelijk dat er niet moet worden gehandhaafd op verkeerd geparkeerde scooters en fietsen in de directe nabijheid van (de meeste) woningen. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid hoopt daarmee de (meeste) bewoners en hun bezoekers te ontzien bij het invoeren van de nieuwe regels. De nieuwe grenzen van het handhavingsgebied worden: Prinses Irenestraat (ten noorden van de A10) – Beethovenstraat – Parnassusweg – Mahlerlaan – Mahlerplein Zuid. Zie bijgevoegd kaartje. De grens van het nieuwe handhavingsgebied komt dus niet te liggen bij de De Boelegracht maar bij de Mahlerlaan (inclusief Mahlerplein Zuid bij Symphony). Op straat wordt dit t.z.t. met bebording aangegeven.
 

Planning
Zoals het er nu naar uitziet, gelden de nieuwe regels vanaf begin mei. In de eerste periode van mei wordt echter nog niet gehandhaafd als scooters of fietsen buiten het vak, rek of nietje is geplaatst.
We willen (brom-)fietsers de gelegenheid geven te wennen aan deze verandering. Fietscoaches zullen in deze wenperiode in het gebied aanwezig zijn om mensen hierop attent te maken.
 
Communicatie (en oproep)
In de komende periode communiceren we uiteraard over de nieuwe regels. Dit doen we o.a. via onze website (https://zuidas.nl/blog/2021/gebied-parkeerverbod-fietsen-en-scooters-uitgebreid/). Hier is ook Engelstalige informatie te vinden. Daarnaast plaatsen we bebording, zetten we fietscoaches in, maken we gebruik van sociale media, etc. We zouden ook uw hulp kunnen gebruiken om de (brom-)fietsers tijdig op de hoogte te brengen. Ik zou u daarom allereerst willen vragen om dit bericht door te sturen naar uw buren, huurders, en andere gebruikers van uw woon- of werkgebouw in Zuidas. Verder hopen we in uw gebouw de volgende communicatiemiddelen te mogen plaatsen:
–            toonbankdisplays voor recepties,
–            posters voor in de liften en/of op de wanden,
–            digitale bestanden voor op de welkomstbeeldschermen of de homepages (kunt u dan aangeven in welk formaat pixels?)
 
Ik hoop dat u ons daarbij kunt helpen. Zo ja, dan hoor ik dat graag. Dan zorgen we ervoor dat deze communicatiemiddelen geleverd worden.
 
Tenslotte
Mocht u een formele reactie willen geven op het besluit van stadsdeel Zuid, dan kan dat zoals bij de publicatie (https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-61458.html en https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13028.html) is aangegeven.
 

Lees verder over: Beethoven, Mahler, Strawinsky, Verkeer, Voorzieningen.