Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel in voorbereiding

Het Ravel-gebied wordt begrensd door de Beethovenstraat aan de westzijde, de A10 aan de noordzijde, de Antonio Vivaldistraat aan de oostzijde en De Boelelaan aan de zuidzijde. Het bestemmingsplan dient te voorzien in een adequate juridische regeling voor de nieuwe inrichting van het sportpark Goed Genoeg (AFC). Op de gronden ten zuiden en ten westen van het sportpark wordt de mogelijkheid geboden om een gemengd programma te realiseren van wonen, werken en voorzieningen. In het kader van het MER Zuidas – de Flanken is op een tweetal momenten de mogelijkheid geboden zienswijzen naar voren te brengen. Bovendien is er een Herzien Uitvoeringsbesluit voor het gebied Ravel in voorbereiding. Hierover wordt in de maanden mei en juni van 2014 inspraak gehouden. De inspraak over het Herzien Uitvoeringsbesluit wordt bekendgemaakt in De Echo.

Lees verder over: Ravel.