Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Het Bewonersplatform Zuidas in 2012

Aan het einde van 2011 en de start van 2012 is het goed om terug te kijken op het afgelopen jaar en plannen te maken voor het komende jaar.

Wat is het bewonersplatform Zuidas?

Het platform is in 1998 ontstaan als een samenwerkingsverband van enkele groepen en organisaties die de belangen van bewoners en gebruikers van de geplande nieuwe Amsterdamse stadswijk Zuidas wilden behartigen. Inmiddels is het platform uitgegroeid tot een alom gewaardeerde gesprekspartner van Stadsdeel Zuid, Dienst Zuidas en Gemeente Amsterdam. Dank zij de subsidie van Stadsdeel Zuid kunnen wij ook in 2012 onze werkzaamheden voortzetten. Deze subsidie betreft overigens alleen de administratieve ondersteuning en de kosten van de activiteiten, de leden van het platform zijn allemaal vrijwilligers.

Wat doet het bewonersplatform Zuidas?

Onze activiteiten betreffen:

  • het op de voet volgen van de stand van zaken in Zuidas; daaruit vloeit voort het indienen van schriftelijke zienswijzen en het inspreken bij de commissies van Stadsdeelraad en Gemeenteraad. Leidraad voor de inspraak is zowel de toekomstige situatie als vooral ook de gevolgen van de plannen voor de huidige bewoners
  • het uitbrengen van een elektronisch weekbericht met nieuws rond de ontwikkelingen van Zuidas. U kunt zich hierop gratis abonneren door een e-mail te zenden aan bpz@wocbuitenveldert.nl . Aanmelden kan ook via de contact pagina.
  • het organiseren van maandelijkse thema-avonden waarbij alle bewoners en andere belangstellenden van harte welkom zijn
  • het schrijven van artikelen voor de wijkkrant(en)
  • het actueel houden van de website
  • het meewerken aan interviews door studenten en de media

Plannen voor 2012

Alle bovengenoemde activiteiten zullen ook in 2012 met enthousiasme worden voortgezet. In het voorjaar wordt de beslissing van de regering verwacht over het aanleggen van het DOK. Het DOK is een tunnel van ruim een kilometer lengte vanaf de Europaboulevard in westelijke richting waarin de A10 onder de grond wordt gebracht. Of ook het spoor en de metro een ondergrondse tunnel krijgen vergt een apart besluit. Van het al dan niet aanleggen van het DOK zijn veel deelprojecten afhankelijk, dus dat worden spannende maanden.

Verder komen studentenhuisvesting, de toekomstvisie van de RAI, het aanbesteden van woningbouw en de realisering van de bouwplannen van de VU en het VUmc aan de orde.

Naast al de bouwplannen zal het verkeer en het openbaar vervoer veel van onze aandacht vergen. Het zal duidelijk zijn dat het bouwen van een nieuwe stadswijk alleen succesvol kan zijn als die ook gemakkelijk bereikbaar is. En dan is het niet voldoende om te benadrukken dat je in 6 0f 7 minuten van Station Zuid op Schiphol staat. Er zijn meer en andere verkeersstromen die in goede banen geleid moeten worden.

De crisis zal in hoge mate het tempo bepalen waarin Zuidas kan worden volgebouwd, maar het biedt ons allen ook de mogelijkheid om goed na te denken over de beste en mooiste oplossingen voor de toekomst van deze nieuwe wijk.

Lees verder over: Publicaties.