Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Hoe groen wordt Zuidas? (artikel wijkkrant)

Amsterdam groeit. Het aantal inwoners neemt steeds toe tot nu al meer dan 850.000 en verwacht wordt dat hieraan voorlopig geen einde zal komen. Heel veel mensen willen in Amsterdam wonen en/of werken. We zien dat terug in de oververhitte woningmarkt, waarin het met name voor jonge mensen bijna onmogelijk is een betaalbaar huis te vinden. In Zuidas worden veel woningen gebouwd, maar dat is lang niet genoeg. Behalve betaalbare woningen moeten er ook genoeg voorzieningen zijn: onderwijs op alle niveaus, medische instellingen en cultuur. Amsterdam is aantrekkelijk om het kleinschalige karakter en een flinke hoeveelheid voorzieningen. Maar ook de inrichting van de openbare ruimte is bepalend voor het karakter en de sfeer in de stad. Amsterdam heeft een flink aantal parken die in toenemende mate gebruikt worden als buitenruimte voor bewoners en bezoekers. Als we naar Zuidas kijken zien we het Beatrixpark als groene long tussen de bebouwing, het Amstelpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark op een steenworp afstand en het Amsterdamse Bos ook op loopafstand. De omgeving lijkt dus heel groen, maar een blik op de skyline van Zuidas laat vooral hoge stenen gebouwen zien. In de Visie Zuidas 2016 wordt voorzien dat elk deel van Zuidas een postzegelparkje krijgt en dat er daktuinen zullen komen. Ook werd voorgesteld een Daklaan te maken, die ruimte zou bieden aan fietsers en voetgangers en die direct toegang zou bieden tot de fietsenstallingen aan de Noordzijde. Maar het ontwerp voor de Daklaan bleek niet haalbaar, omdat de gecombineerde uitvoering met de aanleg van het DOK zou leiden tot vertraging en heel hoge kosten. Dus heeft het college van burgemeester en wethouders 9 januari 2018 besloten het plan om te buigen naar het DokDakpark. Dit zou een park moeten worden op het dak van de voorzieningen aan de Noordzijde van het Station tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg. Dit park wordt via voetgangersbruggen verbonden richting Beatrixpark en het plein bij de Rechtbank aan de Parnassusweg. De bedoeling is dat het groen aan de Noordzijde van het Station een geheel vormt waarin je kunt wandelen. Het fietspad is dus uit de plannen verdwenen. In dezelfde vergadering heeft het college van B en W besloten het Groeifonds Groen op te heffen. Dit fonds was bestemd voor groenvoorzieningen ter compensatie van de bouw van Zuidas. De bloembakken werden onder andere hieruit betaald. Het geld voor dit fonds wordt overgeheveld naar het tegelijk goedgekeurde Plan voor een groene Zuidas. Ook het Herplantfonds voor al de gekapte bomen valt hieronder. We zullen de komende tijd zien waar dit allemaal toe leidt. Het bestemmingsplan Beethoven 2 wordt in februari 2018 voorgelegd aan de Gemeenteraad. Het gaat om de inrichting van de strook tussen de brug in de Prinses Irenestraat naar het Beatrixpark en de 3 gebouwen die er al staan: Sint Nicolaaslyceum, Akzo Nobel en Stibbe. Sinds het uitvoeringsbesluit van 2007 is er zoveel veranderd dat eigenlijk sprake is van een geheel nieuw plan. Hierover bestaan nogal wat controverses, variërend van geen bebouwing tot een aantal woontorens. Maar wat ook de uitkomst moge zijn van de beraadslagingen in de Gemeenteraad: een groene invulling van dit gebied moet uitgangspunt zijn.  Let dus op onze weekberichten en de website: www.bewonersplatformzuidas.nl

Cisca Griffioen

 

artikel wijkkrant januari 2018

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Dok, Groen, Water & Lucht, Publicaties, Voorzieningen.