Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Hoeveel huizen vraagt de Zuidas?

Amsterdam is rijk geworden van, en heeft zich nog rijker gerekend met, de bouw van vele kantoren. Met de groeiende leegstand droogt deze bron snel op. Amsterdam verwacht een tekort van 279 miljoen euro op de grondopbrengsten, stelt een rapport van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Een van de maatregelen van het nieuwe PvdA/GroenLinks-college om dit tekort te verminderen, is het afschaffen van de lage grondprijs voor sociale huurwoningen. Voor woningcorporaties zal voortaan een marktconforme grondprijs gelden. De corporaties moeten hun nieuwbouw financieren uit de verkoop van huurwoningen.

In het hetzelfde OGA-rapport is echter ook te lezen: “Voor de Zuidas geldt dat de gehele opbrengstpotentie van de flanken (dat zijn de gebieden die aan weerszijden van de A10 liggen) geraamd is op € 410 miljoen.” Met deze winst in de Zuidas verandert het te verwachten tekort op de Amsterdamse grondopbrengsten in een overschot van € 410-279= € 131 miljoen! Met de winst van de Zuidas heeft het stadsbestuur andere plannen: het geld wordt overgedragen aan de NV Zuidas om de ondertunneling van de Zuidas te betalen. Voor sociale woningbouw verliezen de corporaties de gemeentelijke bijdrage. Verkoop van hun oude sociale woningen moet deze tekorten dekken. Vraag uw woningcorporatie hoeveel huizen de Zuidas gaat kosten.

Lees verder over: Publicaties, Voorzieningen, Zuidasgebieden.