Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Hoofd en Hart van Zuidas: kenniskwartier en station

Station Zuid vormt het hart van Zuidas. De aantallen reizigers overtreffen de verwachtingen en nemen nog steeds toe. Het zal iedereen opvallen dat de structuur van het station geen gelijke tred houdt met de groei van het aantal reizigers. Nog afgezien van de allure die bij Zuidas zou moeten passen. Opvallend zijn de weinig tot de verbeelding sprekende in- en uitgangen, de lange en smalle perrons met weinig beschutting tegen de wind en weinig algemene voorzieningen. Daarnaast voldoet de bereikbaarheid van het station met het openbaar vervoer niet aan de eisen die je van een groot station zou mogen verwachten.

Gelukkig zijn er plannen om op korte termijn enige verbeteringen aan te brengen.
Het bewonersplatform organiseert daartoe op donderdagavond 9 september vanaf 19.30 uur een thema-avond over het Station. Locatie: MFC, Hoekzaal, A.J. Ernststraat 112.

Sprekers: o.a. Monique Lemmens van de dienst Zuidas.
Het gebied tussen de A10, de Amstelveenseweg, de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan wordt wel aangeduid als het Kenniskwartier. Hier komen de nieuwbouw van de Vrije Universiteit, van het VU-medisch centrum, de Hogeschool Inholland, maar ook woningen en kantoren. De VU gaat de sprong over de De Boelelaan wagen en steekt dus over naar Zuidas, de velden van Sportclub Buitenveldert komen tussen A.J. Ernststraat en De Boelelaan te liggen. Het VU- medisch centrum bouwt nu langs de Amstelveenseweg het Westflankgebouw met ruimte voor de Spoedeisende Hulp en de Geestelijke Gezondheidszorg. De Hortus blijft nog jaren op de huidige plaats gehandhaafd.

In de zomerperiode heeft het bewonersplatform Zuidas bezwaar aangetekend tegen het voortijdig kappen van bomen in de omgeving van de huidige tramlus voor de lijnen 16 en 24. Het voornemen bestaat de tramlus te verleggen, maar zo lang er geen bestemmingsplan en bouwvergunning is voor dit terrein hebben bewoners geen enkele behoefte aan nog een braakliggend terrein.

Wie meer wil weten over de ambitieuze plannen van VU en VUmc, waarvan de uitvoering een groot aantal jaren de Westzijde van Buitenveldert zal beheersen, is van harte welkom op de thema-avond van het Bewonersplatform op donderdag 23 september a.s. vanaf 19.30 uur in de Hoekzaal van het MFC, A.J. Ernststraat 112. Op die avond zullen de heren Fokke Rakers van het VUmc en de heer Franc van Nunen van de VU spreken. Er ruim gelegenheid tot discussie.
Zie voor beide bijeenkomsten ook : www.bewonersplatformzuidas.nl

Lees verder over: Publicaties.