Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Hoogte- en dieptepunten in Zuidas

In de laatste vergadering van de Gemeenteraad vóór het zomerreces is de Visie Zuidas 2007 van een groot aantal amendementen en moties voorzien. Het stedenbouwkundige plan dat in de Visie verwoord wordt is daarna goedgekeurd, maar het zal wel even puzzelen worden om uit te zoeken of alle moties en amendementen wel uitvoerbaar zijn. De behandeling van de financiële onderbouwing die in de prospectus is beschreven, is uitgesteld tot het najaar. Inmiddels was het zomer en stond het publieke vergadercircuit even stil. Achter de schermen wordt nagegaan hoe de financiering tot stand moet komen in een publiekprivate samenwerking, waarbij 60% moet worden opgebracht door private partijen, met name banken, 20% door de Gemeente Amsterdam en 20% door de Rijksoverheid. De discussie gaat vooral over de financiële risico’s en wie die moet opvangen. Amsterdam heeft eigenlijk al genoeg aan de Noord-Zuidlijn met de steeds grotere vertragingen en de alsmaar oplopende kosten en daarnaast de verdere ontwikkeling van IJburg. De private partijen stellen zich terughoudend op. In de komende maanden zal wel duidelijk worden wie uit dit onderhandelingsspel als winnaar boven komt drijven.

De bouwers gebruikten hun zomertijd om gestadig door te werken en in juli werd het hoogste punt van de twee torens van Symphony bereikt en ongeveer tegelijk het hoogste punt van Elicium.
Zuidas is verdeeld in een aantal delen die genoemd zijn naar componisten. Het plan Gershwin ligt aan de Zuidzijde van Zuidas en omvat Symphony en Royaal Zuid. De 105 meter hoge torens van Symphony zijn het uitzicht voor de bewoners van de De Boelelaan. Eén toren is bestemd voor 107 appartementen, de andere is een kantoortoren. Ernaast komt nog een hotel.

Elicium is de nieuwe naam van de Expofoyer, aangevuld met kantoorlagen, van de RAI. De naam is ontleend aan het Grieks en betekent verblijfplaats der gelukzaligen. Het hoogste punt is hier 46 meter, maar het steekt toch behoorlijk uit boven de omgeving. Aanvankelijk was hier alleen een glazen foyer op poten gepland. Maar de RAI kreeg kennelijk de smaak te pakken en vroeg om een vergunning om boven op de foyer 7 kantoorlagen te mogen bouwen. Deze verdiepingen krijgen zowel een functie voor de kantoren van de RAI als voor flexibele extra zalen voor het congrescentrum. We zullen hopen dat deze plaats voor gelukzaligen niet gereserveerd blijft voor de elite, maar dat er ook mogelijkheden voor Amsterdamse bezoekers gerealiseerd zullen worden.

Er wordt niet alleen in de hoogte gebouwd, maar ook in de diepte. De aanvraag voor de bouw van een nieuwe parkeergarage onder de Buitenveldertselaan, de De Boelelaan en de Gustav Mahlerlaan is ook deze zomer ingediend. Het is natuurlijk wel goed om de auto’s zoveel mogelijk onder de grond op te bergen, maar ze moeten ook erin en eruit rijden en de gevolgen voor het nu al vaak stagnerende verkeer in de flanken van Zuidas zullen niet uitblijven.

De ontwikkeling van Zuidas gaat heel lang duren en of deze nieuwe wijk zich zal ontwikkelen tot het zo gewenste tweede centrum van Amsterdam zullen we moeten afwachten. Het bewonersplatform Zuidas houdt de vinger aan de pols en heeft Dr. Stan Majoor, die vorig jaar gepromoveerd is op de stedelijkheid van Zuidas bereid gevonden zijn visie aan ons kenbaar te maken.

Lees verder over: Gershwin, Publicaties, RAI, Zuidasgebieden.