Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Huurdersvereniging Flats Europaboulevard

De Huurdersvereniging Flats Europaboulevard behartigt de belangen van de huurders van de flats Mensinge, A.J. Ernststraat, Weerdestein I en II. Deze 4 flatgebouwen zijn gelegen aan de Europaboulevard. Een ruime meerderheid van de bewoners is lid van de vereniging.

De flatgebouwen zijn sinds 1 februari 2006 eigendom van Fortis Verzekeringen Vastgoed Maatschappij NV. Deze maatschappij gaat de flats verkopen. Hierdoor zal een vereniging van eigenaren per flatgebouw functioneren naast de voor de 4 flatgebouwen optredende huurdersvereniging.

Wat doet de huurdersvereniging voor haar leden?

• Het bestuur van de vereniging overlegt namens de leden met de verhuurder over alle zaken die voor de leden van belang zijn.
• Het bestuur houdt de leden via schriftelijke mededelingen op de hoogte van alle belangrijke beslissingen die genomen moeten worden, resp. van alle punten die voor de bewoners van betekenis zijn
• Jaarlijks vindt in december een algemene ledenvergadering plaats, waar alle lopende zaken besproken worden.

Contactadres: Weerdestein 168,
1083 GL Amsterdam

Telefoon 020-6441786

e-mail:cisca.griffioen@gmail.com