Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Huurdersvereniging Gijsbrecht van Aemstel

De huurdersvereniging Gijsbrecht van Aemstel, afgekort GVA, is in 1980 opgericht door de huurders van de appartementen aan de Willem van Weldammelaan, Gijsbrecht van IJselsteinstraat, Slangenburg, Kiefskamp en de oneven zijde van Wildenborch in Amsterdam-Buitenveldert. De beheerder/verhuurder van deze woningen is op dit moment Rijsterborgh/Fazantenbos bv.

Het (onbezoldigde) bestuur van GVA heeft minimaal 2x per jaar overleg met Rijsterborgh/Fazantenbos bv over beleids- en beheerszaken, stelt tijdens deze gesprekken structurele klachten en opmerkingen van de huurders aan de orde en bespreekt zaken van algemene aard zoals groot onderhoud, schoonmaak, communicatie en dienstverlening. Daarnaast krijgt het bestuur inzage in de jaarlijkse afrekeningen voor service- en stookkosten. Het bestuur roept 1x per jaar in het voorjaar een Algemene Ledenvergadering uit. In deze vergadering treden bestuur en leden met elkaar in open discussie en worden belangrijke besluiten genomen in het belang van de huurders.Bestuur Huurdersvereniging GVA.

Contactpersoon: Leo Hoogma
Tel.: 06 5130 3416
Email: mailto: l.hoogma@chello.nl