Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Impressie overleg 16 juni 2020 Zuidas, RAI en buurten

BPZ deed mee in de conference call 16.6.2020. De volgende punten kwamen aan de orde:

*De vertegenwoordiger van de RAI was en is uiterst somber over de vooruitzichten. Het verlies van inkomsten door de tijdelijke sluiting blijft groot. De hoop is dat enkele kleine evenementen in de zomer toch doorgaan. De RAI is nu wel testlocatie geworden voor corona. Er komen ca 100 mensen per dag. De meesten komen met de auto. De P&R is open. De RAI wil natuurlijk meer doen maar krijgt nog steeds geen groen licht. Er wordt wel een event voorbereid voor de opening in september. Voor de zomerperiode staan op het voorplein sportactiviteiten in de planning.

*Een bewoner vraagt of de RAI blijft afkoersen op fysieke ontmoetingen zoals de traditionele events of juist ook met meer online presentaties en meetings gaat werken. Antwoord: dat is het moeiijk te voorspellen.

*Een bewoner vraagt naar resultaten uit het overleg met Uber ivm het reguleren van verkeersstromen-buurt in en uit- van taxi’s om zo de kop Zuidas te ontlasten. Antwoord: overleg is gaande en de gemeente zou aankondigingsborden op de Pr. Kennedylaan borden gaan plaatsen. Voor een volgend overleg komt een uitnodiging.

*Een bewoner vraagt om een tijdslot vast te leggen voor de doorvaart brug Wielingenstraat – 9.00- 9.30 uur. Antwoord: De RAI gaat het na. En: de zuidkant van de havenkom wordt ook gebruikt als algemene aanlegplaats voor meerdere bootjes waardoor de salonboot passagiers laat uitstappen in het Beatrixpark.
*Ook wijst een bewoner op de maximale vaarsnelheid. Het bord dat er nu staat is onjuist want 7,5 km moet 6 km zijn. Het blijkt dat Waternet dat moet veranderen en handhaven. Het wordt gemeld aan Waternet.

*De RAI meldt dat zij in overleg gaan met de (o.a.horeca)ondernemers in de omgeving (Scheldeplein/straat)zodat het (RAI)publiek t.z.t. de maatregel van social distancing makkelijk kan naleven, maar ook hoe de ondernemers dat gaan introduceren of al hebben gedaan.
En: Het onderzoek naar maatschappelijk ondernemen door Stephanie ligt wegens ziekte stil.

*Boukje van Zuidas meldt dat de werkzaamheden aan de Boerenwetering door Waternet tot 5 juli duren en pas in de derde week van augustus wordt gestart met de verbetering van de kade. De inrichting van de openbare ruimte o.a. bankjes wordt dan ook opgepakt. En: het plaatsen van de bloembakken in de Wielingestraat gebeurt binnenkort.
En: raadadres overlast RAI in Wielingenstraat is inmiddels beantwoord. Lees meer in het pdf 20200604 Beantwoording raadsadres inzake overlast Wielingenstraat

*Een bewoner meldt wateroverlast bij de Scheldestraat/Pr. Kenedylaan. Ook dat moet/kan gemeld worden via MORA.(Bewoner zag echter geen opvolging vandaar de vraag n dit overleg)

*Een bewoner stelt voor om de zomerperiode te gebruiken om samen met RAI en buurten de toekomstige integrale visie/strategie van RAI dus na corona te bespreken in een brainstormsessie, mogelijk live.

In augustus wordt het normale RAI-beraad waarschijnlijk weer hervat.

 

door BPZ opgetekend

Lees verder over: Aangesloten organisaties, Beatrixpark, Flanken, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, RAI, Verkeer, Voorzieningen.