Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Impressie themabijeenkomst Noordzone in de schijnwerpers

Bart van Eijk, omgevingsmanager Zuidas, geeft een beeld van de lopende en aankomende projecten in de noordzone
De werkzaameden in de Fred Roeskestraat vorderen gestaag en binnenkort start de laatste fase die 3-4 maanden duurt.  Rechtbank: er wordt nog drie jaar gebouwd. De Vijfhoek: is in uitvoering en in december wordt het maaiveld opnieuw ingericht. Er wordt nog nagedacht over een nieuwe naam voor de fietsparkeergarage. De tweelingtorens: de aannemer start binnenkort met het slopen van de binnenkant daarna wordt de buitenschil aangepakt. Dit om hinder te beperken. WTC uitbreiding: momenteel voorbereiden werkzaamheden en begin 2018 start de aannemer Ballast Nedam met bouwen. Beethoven: naar verwachting zal de raad het bestemmingsplan 2e fase in december 2017 vaststellen. Kop Zuidas: de bouw van het RAI-hotel gaat goed. De twee kavels voor woningbouw worden nu bouwrijp gemaakt. Eind 2017 start de bouw. Bekijk de presentatie: 1 bestand 11,2 MB Noordzone door B. van Eijk, tot 12 oktober 2017 beschikbaar Download het bestand

Frans Nieuwenhuis, bewoner Prinses Irenebuurt, vertelt over de de Fietsparkeergarage Vijfhoek. Mede dankzij de vasthoudende inzet van bewoners, enkele naburige bedrijven en de Fietsersbond kwam het in gezamenlijk overleg met Zuidas uiteindelijk tot een breed gedragen voorstel om de fetsenstalling ondergronds te brengen waarmee de bovengrondse variant van tafel ging. Zuidas wilde aanvankelijk de stalling bovengronds uitvoeren. Gedurende het hele proces bleek het ook noodzakelijk om invloed uit te oefenen via politieke besluitvorming. Inspreken en zienswijzen indienen heeft zeker zin gehad  Belangrijk is: raadsleden informeren en overtuigen dat er een ander besluit moet worden genomen en weet wat raadsleden belangrijk vinden. Bekijk de presentatie: 1 bestand, in totaal 189 MB Fietsparkeergarage Vijfhoek door Frans Nieuwenhuis tot 12 oktober 2017 Download het bestand

Vernieuwbouw De Goede Doelen Loterijen
Martijn van Klaveren, hoofd Communicatie geeft een beeld van de doelen en wensen die bij de Goede Doelen Loterijen spelen voor en tijdens het proces om nieuwe huisvesting te realiseren waarbij ook andere verwante organisaties een plek krijgen. De goede ervaringen van het tijdelijke restaurant Baut zorgde ervoor dat er ook in de toekomst een restaurant te vinden zal zijn. Uiteindelijk wil men een duurzaam en mooi gebouw opleveren dat het predikaat Breeam Excellent in de wacht hoopt te slepen. Dus de lat ligt hoog in het vernieuwbouwproces. Op de Dag van de Bouw in mei dit jaar ontving de uitvoerder al de Bewuste Bouwers Award. Bekijk de presentatie: 1 bestand 189 MB De Goede Doelen Loterijen tot 12 oktober 2017 beschikbaar Download het bestand

De avond werd afgesloten met enkele vragen en suggesties:
* Men ervaart in de avond en nacht lichthinder van o.a. het kantorencomplex Atrium. In antwoord op deze klachten verricht de Omgevingsdienst binnenkort lichtmetingen.
* Houd een prijsvraag voor de naamgeving van de fietsparkeergarage of denk ook aan namen van vrouwelijke componisten.
* Of er ook echt groen aangelegd wordt bij, in en rondom het nieuwe gebouw van de Goede Doelen Loterijen wordt bevestigend beantwoord.

 

 

 

 

 

Lees verder over: Agenda, Noordzone, Organisatie, Thema-avonden, Voorzieningen.