Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Info-avond concept herzien uitvoeringsbesluit Ravel

ravel conc herz 2014Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel (HUB)

Voor het plangebied Ravel in Zuidas is een concept Herzien Uitvoeringsbesluit opgesteld. Voordat dit aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd, wordt de mogelijkheid geboden tot inspraak. Het herziene uitvoeringsbesluit ligt van 29 mei tot 10 juli 2014 ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor Pres. Kennedy laan 923. Voor toelichting op het uitvoeringsbesluit kunt u naar de informatieavond komen op 25 juni 2014 in het WTC. Graag voor 23 juni aanmelden via info@zuidas.nl. Inspraakreacties met betrekking tot het uitvoeringsbesluit kunnen worden ingediend tot 10 juli 2014. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan: Dienst Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M. Soe-Agnie, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

Relevante documenten vindt u op Inspraak_Herz_Uitvoeringsbesl_Ravel_ (PDF, 217 kB) en
20140409 HUB Ravel (Herzien Uitvoeringsbesluit)[1] (PDF, 51 MB).

 

Lees verder over: Inspraak, Ravel, Voorzieningen.