Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Infobijeenkomst Verdi deelplan 2

Infobijeenkomst Verdi      Tijdens de presentatie Verdi deelplan 2 van 4 november 2020 kwamen er antwoorden op eerder gestelde vragen. Verdi is een ontwikkelgebied waar een wonen en sporten een plek krijgen. Door in te zetten op vergroening via kwalitatief verbeteren en verdichting wordt het groene karakter meer benadrukt. Een andere vorm van vergroening is: herplant bomen. Zuidas zal met omwonenden hierover in overleg gaan. Zij kunnen voorstellen doen hoe die actie in het hele uitvoeringsproces naar voren gehaald kan worden om nu al het groene karakter zoveel mogelijk te behouden.
Een ander punt is de balans tussen meer of minder parkeerplaatsen. Zeker voor nieuwe bewoners wordt het krap gezien de lage parkeernorm van 0,3 per woning. Verder wordt er minder parkeerdruk/te verwacht om en nabij de belangrijke sportasroute die via het IJsbaanpad loopt. De veronderstelling is dat het voldoende is om ook de incidentele drukte tijdens evenementen in de nieuwe sporthallen op te kunnen vangen. De verkeersdrukte blijft regelbaar.(er zijn omwonenden die op basis van ervaringen dat betwijfelen en ook aandacht vragen voor de veiligheid van weggebruikers in de fietsstraat) De bereikbaarheid te voet en per fiets wordt vergroot door meer verbindingen te maken voor de ontsluiting van het gebied. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat het OV op de Amstelveenseweg ook goed bereikbaar is.
De woongebouwen worden zo ontworpen dat afhankelijk van de vraag, de woningen deels flexibel in grootte knnen verschillen. Bovendien wordt aan houtbouw gedacht (minder co2 last).
Bij de sporthallen Zuid komt helaas geen zwembad. Het De Mirandabad zal ter compensatie worden uitgebreid.
Voor de concrete uitwerking van de verbinding en vergroening van Sportpark Zuid (westelijke deel Verdi Deelplan 2 met de tennisvelden) is voor de afstemming met belanghebbenden meer tijd nodig. Zo kan het sportpark in een proces met de gebruikers vormgegeven worden. In december 2020 beslist de raad over het deelplan 2 en de vernieuwing van de sportfaciliteiten. In februari 2021 kan de planvorming worden vervolgd. Impressie genoteerd door BPZ.

Lees verder over: Algemeen, Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Publicaties, Verdi, Weekberichten, Zuidasgebieden.