Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspaak subsidie

SPOORLOOS?Het bewonersplatform heeft de conceptbegroting 2008 intensief bestudeerd en tot onze verbazing blijkt het Bewonerplatform Zuidas (bpz) nergens in de stukken voor te komen. Het motto van de begroting is “actief bestuur midden in de samenleving”, maar het overleg met de representanten van deze samenleving, zoals het bpz toch is, ontbreekt. Bij de stukken stond dat de subsidie-aanvragers separaat een brief zouden krijgen met het antwoord op hun aanvraag. Deze brief hebben wij pas vandaag nadat we alarm hadden geslagen dat er helemaal geen brief was, mogen ontvangen. Hoewel er veel over de Zuidas in de begroting is opgenomen, wordt de suggestie wordt gewekt dat het geen onderwerp is dat sterk leeft.

Wij gaan ervan uit dat u de inbreng van het bpz op prijs stelt en dat u graag de weekberichten gecontinueerd wil zien. Wij nemen dan ook aan dat u een actie: “opsporing verzocht” wilt starten om ons in de definitieve versie van de begroting weer op te nemen in de stukken.

Wat betreft de subsidie: in 2007 hebben wij € 12.000 structureel en € 12.000 incidenteel ontvangen. Wij zijn zuinige vrijwilligers en zullen dus dit jaar uitkomen met het bedrag. Voor 2008 hebben wij tijdig- in april 2007- een begroting ingediend. Ons belangrijkste verzoek was en is om het structurele bedrag van € 12.000 te verhogen tot € 16.000. Voor dat bedrag kunnen wij onze medewerkster een vaste aanstelling bieden die noodzakelijk is om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen. Voor het totaal van de begroting zijn dit peanuts, voor het bpz betekent dit een waarborg dat wij de komende jaren onze werkzaamheden kunnen voortzetten.

In de vandaag ontvangen fax wordt tevens de suggestie gewekt dat er in het geheel geen incidentele subsidie meer wordt verleend. Dat zou betekenen dat wij niet meer in staat zouden zijn onze vergaderingen en themabijeenkomsten voor en met bewoners voort te zetten. Daarvoor moet immers een bescheiden bedrag aan huur van de vergaderruimte betaald worden alsmede bij voorbeeld reiskostenvergoeding voor de uitgenodigde sprekers.

Samenvattend verzoek ik de leden van de Raad:

1. geef ons weer een zelfstandige plaats in de begroting
2. verhoog de structurele subsidie met € 4.000 om de continuïteit van het werk te waarborgen
3. ken ons een incidentele subsidie toe die het mogelijk maakt onze activiteiten voort te zetten. Begroot was een bedrag van € 12.000
Namens het bewonersplatform Zuidas

Dr.F.M.M. Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Inspraak.