Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak bestemmingsplan kop Zuidas

Commissie Ruimtelijke Ordening Gemeenteraad Amsterdam
6 januari 2010
Het bewonersplatform Zuidas heeft met waardering kennis genomen van de serieuze antwoorden op de vele gestelde punten met betrekking tot het bestemmingsplan en het uitvoeringsbesluit Kop Zuidas. De nota van beantwoording is dan ook een lijvig stuk geworden.
Ik wil me bij deze inspraak graag beperken tot één punt, met name de schattingen van de verkeersstromen en de daaraan gerelateerde aantallen parkeerplaatsen.
Voor de nieuwbouw worden meer dan 1600 parkeerplaatsen toegevoegd aan de 700 bestaande, zodat het totaal op meer dan 2300 komt. Een deel daarvan wordt gerealiseerd in openbare garages zodat dubbelgebruik kan plaats vinden. Wij nemen aan dat dit voor meer dan 1000 plaatsen het geval zal zijn. Wij verwachten dat deze extra parkeermogelijkheden zeer aantrekkelijk zullen zijn voor bezoekers van de RAI, zowel overdag als ‘s avonds. Wij delen niet de opvatting van de nota van beantwoording dat de RAI op werkdagen geen behoefte zou hebben aan extra parkeerplaatsen. Er zijn voldoende grote beurzen en evenementen die veel autorijdend publiek trekken.
In het voorliggende plan wordt geschat dat de avondspits het drukste tijdstip van de dag zal zijn. Tijdens die spits zouden circa 900 auto’s dit gebied verlaten en 300 auto’s het gebied binnenrijden. In deze schatting is niet het extra verkeer voor de RAI meegenomen. (blz. 35 Nota van Beantwoording). De schatting van de instroom van auto’s lijkt ons te laag. Immers, zowel thuiskomende bewoners als theaterbezoekers en bezoekers van de RAI stromen in de avondspits binnen.
Gelukkig is er de ook in onze zienswijze gevraagde extra ontsluiting voor uitgaand verkeer naar de President Kennedylaan opgenomen. Maar deze zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om de problemen op te lossen.
Wij verzoeken u in het bestemmingsplan rekening te houden met autoverkeer voor de RAI en een eenduidige verkeers- en parkeerroute te ontwerpen die de wijk zo min mogelijk belast.
Namens het Bewonerplatform Zuidas
Cisca Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Inspraak.