Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak commissie Verkeer en Vervoer

WAT IS HET DOK ONS WAARD?
Hoe belangrijk is het openbaar vervoer in de Zuidas, vraagt het BPZ?
De gemeente wil de Zuidas veel en dicht bebouwen in een mate die we nergens in Amsterdam kennen. Dat betekent een zeer grote stroom bezoekers en gebruikers die niet allemaal komen lopen en fietsen. Teveel autogebruik met de bijbehorende overlast en ruimtebeslag moet in de Zuidas worden voorkomen door het uitstekende openbaar vervoer.

Uitstekend openbaar vervoer: niet alleen met flitsende treinen naar Parijs, maar nog meer in goede en aantrekkelijke regionale en lokale verbinding en het bijbehorende voor- en natransport. Tot deze laatste groep – in omvang de grootste – rekenen wij ook de Amstelveenlijn. Met de komst van deze lijn vervielen andere OV verbindingen.

Uit het rapport over de Amstelveenlijn komt heel duidelijk naar voren dat de kwaliteit van deze verbinding om verbetering vraagt. De huidige lijn wordt zo slecht beoordeeld, dat verlenging vandeze lijn naar Schiphol wordt ontraden! Wij begrijpen dat nu wordt voorgesteld om van iedere verbetering af te zien!
Daarnaast dreigen ingrijpende bezuinigen op deze en andere onderdelen van het openbare vervoer in en om de Zuidas om het Dok betaalbaar te maken. Juist met de komst van het Dok en de bijbehorende bebouwing wordt de druk op het openbaar vervoer nog veel groter.

Verschraling van het openbaar vervoer om te beginnen met uitstel van verbetering ervan ondermijnt de basis van de Zuidasplannen en lokt meer autoverkeer uit met de bijbehorende overlast. De Zuidas wordt dan voor voetganger en fietsers onaantrekkelijker, hinderlijker en gevaarlijker. Bredere autowegen en omvangrijke kruisingen dringen zich steeds meer op. Voetgangers en fietsers krijgen steeds meer belemmeringen om deze wegen over te steken. Waar dat nog mogelijk is kost zo’n oversteek steeds meer tijd en is soms alleen in fasen mogelijk.

Ook dit voorstel spreekt alleen over doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer en de auto. Naar onze ervaring leidt dit tot een verslechtering voor voetganger en fietser en tot meer overlast voor bewoners en gebruikers.

Lees verder over: Inspraak, OV, Verkeer.