Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak concept Startbesluit Strawinsky

Het bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van het concept startbesluit Strawinsky en wil graag de volgende punten onder uw aandacht brengen:

1. In het startbesluit wordt op verschillende plaatsen de positie ten opzichte van het DOK vermeld. De besluitvorming voor de aanleg van het DOK is nog niet afgerond. Verwacht mag worden dat dit besluit in deze tijd van financiële crisis en economische recessie vertraging zal oplopen. En zolang het besluit niet genomen is, moet ook rekening gehouden met het niet doorgaan. In het startbesluit moet naar onze mening worden opgenomen welk alternatief dan wordt overwogen voor de Strawinskylaan.

2. Er zijn nog diverse onzekere punten opengelaten, zoals de ontwikkeling van de Noordzijde, de plaatsing van de Atriumparkeergarage onder de Strawinskylaan, de doorvaarbaarheid van de Irenegracht, de kruispunten met de Beethovenstraat en de Parnassusweg (3.1). Er wordt vermeld dat hiernaar onderzoek wordt verricht. Het lijkt ons aangewezen dat de resultaten van deze onderzoeken in het startbesluit worden opgenomen.

3. De bebouwing dient een echte overgang te vormen tussen de laagbouw aan de éne zijde en de hoogbouw in het centrum van Zuidas. Het vasthouden aan de menselijke maat van gebouwen is een voorwaarde voor de leefbaarheid.

4. Van groot belang is de positie van het openbaar vervoer. Er wordt in het concept startbesluit vermeld dat tram en bus niet samen een plaats kunnen vinden op de 34 meter brede Strawinskylaan. Als oplossing wordt alleen een suggestie gedaan om onderzoek te doen naar verplaatsing naar elders in Zuidas ( par. 3.3). Overwogen kan worden voor de auto éénrichtingsverkeer in te voeren. Het kan niet zo zijn dat begonnen wordt aan dit project voordat gegarandeerd is hoe het openbaar vervoer de komende 10 jaar geregeld zal zijn en daarmee onder andere de bereikbaarheid van Station Zuid gewaarborgd is. Haltes van het openbaar vervoer direct naast het station zijn absoluut noodzakelijk.

5. Voor fietsers en voetgangers worden voorzieningen aangekondigd. We gaan ervan uit dat deze voorzieningen in de tijd zó gepland worden dat eerst deze infrastructuur wordt aangelegd, zodat een ongestoorde bereikbaarheid van scholen, station en buurt gegarandeerd kan worden. Er bestaan verschillende opvattingen over de tunneltjes. Wij willen benadrukken dat deze tunneltjes door de gebruikers niet als sociaal onveilig beschouwd worden.

6. Voor de bewoners in de prinses Irenebuurt /Parnassusweg is het van essentieel belang dat zij alleen met een noodzakelijk minimum aan overlast geconfronteerd worden. Dat vraagt van de planmakers een maximale inspanning om de werkzaamheden in de tijd zo kort mogelijk te houden en de volgorde zo nodig aan te passen. Wij denken daarbij aan het naar voren halen van de aanleg van de Irenegracht.

Met vriendelijke groet

Dr. F.M.M. Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Inspraak, Noordzone.