Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak concept uitvoeringsbesluit Kenniskwartier

Inspraak concept uitvoeringsbesluit Kenniskwartier

Geachte leden van de commissie,

Het bewonersplatform Zuidas bestaat nu ruim 12,5 jaar en heeft in deze jaren aanzienlijke expertise over Zuidas opgebouwd. Dit blijkt onder andere ook uit de elektronische weekberichten waarop velen van u geabonneerd zijn en de ook door leden van de Stadsdeelraad frequent bezochte interessante  thema-avonden.
Het gaat vanavond over het concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier, waarover de Stadsdeelraad een advies zal uitbrengen aan de Gemeenteraad.

Het bewonersplatform heeft  schriftelijk gereageerd en de nota van beantwoording nog geen week geleden ontvangen. Dit late tijdstip van toezending maakt een verantwoorde voorbereiding van de besluitvorming, zeker ook voor u als raadsleden, niet eenvoudig.
Ik zal me beperken tot de zorgen over de bereikbaarheid van het Kenniskwartier.

  1. In de nota van beantwoording  staat op blz. 6 (zelf genummerd, omdat dat er  in de haast kennelijk  bij ingeschoten is)  onder verkeersmodel dat voor het verkeer het volledige Zuidas programma voor de Zuidas flanken is opgenomen waardoor het in samenhang is beschouwd. Aangegeven wordt dat  op de kruising Amstelveenseweg – De Boelelaan 2 extra mogelijkheden voor rechtsaf vanuit De Boelelaan en linksaf vanaf de Amstelveenseweg worden gepland. Maar net voorbij deze kruising moeten veel auto’s op de Amstelveenseweg linksaf slaan om de parkeergarage van het Westflankgebied te kunnen inrijden. Zeker ook omdat dit de toegang is voor de Spoedeisende Hulp lijkt me de opmerking dat deze valt buiten de scope van dit uitvoeringsbesluit is strijd met de een paar regels daarboven vermelde samenhang. Hoort de Spoedeisende Hulp en de Geestelijke Gezondheidszorg niet tot het Kenniskwartier?
  2. Bereikbaarheid vanuit Station Zuid. In de nota van beantwoording staat op blz. 16 dat de huidige tramlus voor de lijnen 16 en 24 tijdelijk wordt verlegd naar De Boelelaan. Van de supervisor van Zuidas, Malcolm Smith, hebben we geleerd dat we begrippen als tijdelijk bij Zuidas niet kunnen hanteren. Tijdelijke voorzieningen zijn voorzieningen voor minstens een hele generatie. En daarom is het ook heel belangrijk dat ze goed zijn.  De definitieve bestemming van de tramlijnen zou na 2020 gelegd worden bij Station Zuid. Het zal u duidelijk zijn dat een directe tramverbinding van Station Zuid naar de VU en vooral naar het VUmc veel bereikbaarheidsproblemen kan oplossen. Weliswaar moeten de trams dan de Buitenvelderstelaan oversteken, maar dat lijkt toch een stuk veiliger dan het oversteken door al die duizenden mensen die naar het Kenniskwartier moeten lopen. In de nota van beantwoording wordt gesteld dat eerst duidelijkheid moet komen over de Amstelveenlijn. Maar we kennen in Amsterdam toch wel meer tramlijnen die elkaar op het maaiveld kruisen.Tot slot spreek ik de hoop uit dat deze eerste keer inspreken na de fusie tot Stadsdeel Zuid niet meteen de laatste keer zal blijken te zijn. Er is veel onduidelijk over de mogelijkheid dat het bewonersplatform  Zuidas kan blijven bestaan. Het opheffen van het platform zou een duidelijk voorbeeld zijn van penny-wise en pound foolish.

Amsterdam, 7 december 2011, Dr. Cisca Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Inspraak.