Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak concept- uitvoeringsbesluit Kenniskwartier

Inspraak  concept- uitvoeringsbesluit Kenniskwartier.
12 januari 2011

Ik zal het accent leggen op de bereikbaarheid van het Kenniskwartier

1. In de nota van beantwoording  staat onder verkeersmodel (blz.6) dat voor het verkeer het volledige Zuidas programma voor de Zuidas flanken is opgenomen waardoor het in samenhang is beschouwd. Verder wordt als nieuw aangegeven dat  op de kruising Amstelveenseweg – De Boelelaan 2 extra mogelijkheden voor rechtsaf vanuit De Boelelaan en linksaf vanaf de Amstelveenseweg worden gepland. Maar net voorbij deze kruising moeten veel auto’s op de Amstelveenseweg linksaf slaan om de parkeergarage van het Westflankgebied te kunnen inrijden. Zeker ook omdat dit de toegang is voor de Spoedeisende Hulp lijkt me de opmerking dat deze valt buiten de scope van dit uitvoeringsbesluit in strijd met de een paar regels daarboven vermelde samenhang. Horen de Spoedeisende Hulp en de Geestelijke Gezondheidszorg dan niet tot het Kenniskwartier?
2. Bereikbaarheid vanuit Station Zuid. In de nota van beantwoording staat op blz. 16 dat de huidige tramlus voor de lijnen 16 en 24 tijdelijk wordt verlegd naar De Boelelaan. Van de supervisor van Zuidas, Malcolm Smith, hebben we geleerd dat we begrippen als tijdelijk bij Zuidas niet kunnen hanteren. Tijdelijke voorzieningen zijn voorzieningen voor minstens een hele generatie. En daarom is het ook heel belangrijk dat ze goed zijn.  De definitieve bestemming van de tramlijnen zou na 2020 gelegd worden bij Station Zuid. Het zal u duidelijk zijn dat een directe tramverbinding van Station Zuid naar de VU en vooral naar het VUmc veel bereikbaarheidsproblemen kan oplossen. Weliswaar moeten de trams dan de Buitenvelderstelaan oversteken, maar dat lijkt toch een stuk veiliger dan het oversteken door al die duizenden mensen die naar het Kenniskwartier moeten lopen. In de nota van beantwoording wordt gesteld dat eerst duidelijkheid moet komen over de Amstelveenlijn. Maar we kennen in Amsterdam toch wel meer tramlijnen die elkaar op het maaiveld kruisen.
3. Oversteek over de De Boelelaan
In het voorliggende uitvoeringsbesluit wordt geen keuze gemaakt tussen een gelijkvloerse en ongelijkvloerse oversteek over de De Boelelaan. Gezien het geplande autoverkeer, het openbaar vervoer en de fietsers lijkt ons een veilige oversteek alleen gewaarborgd als deze ongelijkvloers is.
4. Het Kenniskwartier wordt een groot complex met veel parkeerplaatsen. De intensiteit van het autoverkeer zal dan ook zeer groot zijn. De afrit van de A10 aan de Amstelveenseweg is in de huidige situatie al onvoldoende om het autoverkeer zonder problemen af te wikkelen. Ik vraag u dan ook om in het besluit op te nemen dat adequate maatregelen worden getroffen om het verkeer in goede banen te leiden en sluipverkeer door de aangrenzende wijken te voorkómen.

Dr. Cisca Griffioen, voorzitter bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Inspraak, Publicaties.