Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak Concept Uitvoeringsbesluit Ravel

Een vertegenwoordiging van het BPZ woonde de informatie avond bij die op 8 januari werd gehouden. Tevens gaven wij een schriftelijke reactie op het concept Uitvoeringsbesluit. De volledige tekst van die reactie kunt u op de website van het BPZ vinden onder RAVEL.Bij het doorlezen van de nota van beantwoording moet het u zijn opgevallen dat er nogal wat op en aanmerkingen zijn geplaatst bij de plannen, door mensen en/of organisaties die zich daar serieus in hebben verdiept. Het zal u dan tevens opgevallen zijn dat bij bijna alle antwoorden staat dat deze niet verwerkt worden, hetgeen betekent dat de opmerkingen van burgers aangehoord maar verder genegeerd worden door de plannenmakers. Door de onzekerheid rondom het DOK en de kredietcrisis is dit voor de meeste mensen een plan dat zeer ambitieus is maar voorlopig niet gerealiseerd zal worden in de vorm zoals het hier wordt gepresenteerd. Als de commissie Oosterwijk met een rapport komt is er misschien iets meer duidelijkheid en het zou de gemeente sieren als zij met de plannen voor de flanken van de Zuidas hierop zou wachten.

U heeft een adviserende rol richting de centrale stad voor dit uitvoeringsbesluit. Net als bij Kop Zuidas is ook hier het bouwvolume ten opzichte van het startbesluit verhoogd, ditmaal met 40.000 m2. Er is een gebied toegevoegd aan de westzijde van de Beethovenstraat, waar men voor het enige groengebiedje op het ABN AMRO terrein een hoog smal gebouw wil neerproppen met een volume van 28.500 m2. Daarmee is nog niet die hele toename van 40.000 m2 verklaard. Misschien kunt u daar vragen over stellen. En het is ook niet zeker of die extra bebouwing aan de westzijde de levendigheid zal bevorderen, temeer daar ook de ingang van parkeergarage voor leveranciers van ABN AMRO in dit gebouw opgenomen zal moeten worden. De winkels worden niet doorgetrokken in de Gershwin strook of westelijke Mahlerlaan.

Beethovenstraat en De Boelelaan zullen verder dichtslibben als alle plannen binnen Vivaldi, Gershwin en Ravel gerealiseerd worden met dit soort bouwvolumes. Over de verkeersafwikkeling blijft men onduidelijk, net als over de bushaltes/busstation, uitgang station, route lijn 5 en geluidsschermen langs de A10. Wij zijn van mening dat u dit in uw advies veel sterker moet benadrukken en moet aandringen op meer samenhang met andere deelgebieden.

Papier is geduldig en de sfeerplaatjes zijn mooi. Het gebied lijkt heel aantrekkelijk met de zigzaggende straatjes en leuke doorkijkjes en groene binnentuinen, maar die zullen grote delen van de dag in de schaduw liggen. Op de voetbalvelden van AFC zal het bijna altijd waaien, net als even verderop op het Mahler-, Zuidplein, Gelderlandplein.

Tenslotte: Achterin de nota van beantwoording zit iets over het programma Gershwin per kavel. Waarom opeens Gershwin??

Marleen Munniksma, namens BPZ

Lees verder over: Inspraak, Ravel.