Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak Europaplein

HOE KOMEN WE OVER?
Commissie je hebt rotondes en verkeerspleinen. Rotondes voorzien van een enkele rijstrook maken de kruising veel veiliger. Grote verkeerspleinen zijn onveilig, vragen erg veel ruimte en zorgen voor veel geluidshinder. Bij veel linksaf bewegingen kan een plein minder verkeer verwerken. U kunt dat zien bij de doorsteek van de Wibautstraat naar de Gooiseweg.

Het PBZ is dan ook voor de aanleg van een kruising Europaboulevard Kennedylaan. De wethouder NZlijn noemt de nieuwe oversteek “compact en overzichtelijk”. Dat lijkt ons een onjuiste voorstelling. De oversteek wordt bijna 50 m vergelijkbaar met 14 rijstroken van 3.5 m! Kent u een snelweg met die omvang?
In de nota “inspraak kruising Europaplein” oktober 2003 blz 5 staat dat de voetganger met een snelheid van 1 m/sec zowel de Europaboulevard als de Kennedylaan IN EEN KEER in 50 sec. kan oversteken.

In de brief van 29 september 2003 van genoemde wethouder lezen we:
“een voetganger die wil oversteken in de richting Rivierenbuurt kan dat niet in een keer”. Verder lezen we dat de normale voetgangers – die loopt nu 1.5 m/sec – in een keer in de richting RAI kan, doch met 1 m/sec moet deze voetganger – deze wordt nu de “langzame” genoemd – op een van de tussenliggende heuvels 70 sec vluchten. Leerlingen van het ROC worden in de ochtendspits tot de snelle voetgangers gerekend. Deze opmerking is alleen van belang voor voetgangers in de richting RAI, doch het is ons niet bekend dat deze leerlingen in de ochtend het ROC verlaten.

De wethouder stelt dat de gemiddelde wachttijd voor de oversteek 10 sec is (blz 1 onderaan). Bij een groenfase van 30 sec en een rood fase van 70 sec bedraagt de gemiddelde wachtijd: (70 X 35)/(30 + 70) sec = 25 sec. De bijgevoegde stukken zijn tegenstrijdig met deels onjuiste gegevens. Dat zorgt niet voor een beeld van een betrouwbare en zorgvuldige overheid.

In drukke tijden wordt de verkeersregeling voertuig afhankelijk, dus afgestemd op de auto en het OV. Voor voetgangers en fietsers – dat zijn er velen in de spits – verslechtert dan de oversteek. Moet je beide oversteken gebruiken, dan vergt dat alleen al meer dan 5 minuten (150 sec per oversteek). Voor de Noord-zuidlijn moet je dan nog naar beneden en een wandeling over het perrron naar het voertuig. Deze zeer kostbare lijn is vooral aangelegd om de reistijd van halte naar halte enige minuten te bekorten.

Het voorliggende VOORSTEL is om B en W “te verzoeken voorstellen te doen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid voor het langzame verkeer”. Wij vinden een teruguitgang na de brief van het DB van 6 oktober waarin wordt aangedrongen op twee ongelijkvloerse kruisingen voor het langzame verkeer.

Nu wordt de indruk gewekt dat met enige aanpassingen een aanvaardbare oversteek mogelijk is. In het voorstel wordt OOK het verdwijnen van de huidige oversteken niet genoemd! Deze kruising wordt de grootste kruising van Amsterdam en mede betaald uit de Kop grondopbrengst. De ARS heeft voorgesteld om de voet-fietstunnel en een parkeerkelder onder de Boulevard samen te bezien. Dit vermindert de kosten en kan de sociale veiligheid vergroten. Een ongelijkvloerse kruising verbetert ook de verkeersafwikkeling van de auto en maakt mogelijk een rijstrook overbodig Dit vormt niet alleen een kosten besparing, doch verbetert ook de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook de ARS vraagt een ontwerp waar de voetganger volwaardig meedoet.

Commissie vanavond bespreekt u ook het milieuplan, waarin staat dat voetganger en fietser belangrijke verkeersdeelnemers zijn, die voorrang krijgen. Dat oogt fraai op papier. Met een vollere Zuidas en steeds ruimere parkeernormen wordt het voor voetgangers en fietsers steeds moeilijker. Op straat ervaart de voetganger en fietser dat deze steeds minder meetelt.

Lees verder over: Inspraak, Kop Zuidas, Verkeer.