Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak gebiedsagenda Buitenveldert-Zuidas 2017 op 7 december 2016 in VB vergadering Bestuurscommissie Zuid

Inspraakreactie van: Cisca Griffioen, voorzitter bewonersplatform Zuidas en Huurdersvereniging Flats Europaboulevard

Ik ben blij dat ik hier weer kan staan om mee te denken met de plannen voor ons Stadsdeel. U zult begrijpen dat ik enigszins ambivalent ben: het bewonersplatform was op de bezuinigingen van het Stadsdeel gezet, maar gelukkig heeft de wethouder voor Zuidas, Eric van der Burg, ons de continuering van hetzelfde subsidiebedrag toegezegd. Het Stadsdeel heeft hier waarschijnlijk achter de schermen aan bijgedragen, waarvoor mijn dank.
Het gebiedsplan voor 2017 ziet er ambitieus en veelbelovend uit. Ik beperk me dan ook tot enkele opmerkingen:

1. Op blz. 1 worden de delen van Zuidas opgesomd. Tot mijn verbazing ontbreekt hierbij de Kop Zuidas. Is dat met opzet?

2. Prioriteit 1. Het voornemen is van Zuidas een levendige, bruisende stadswijk te maken. Hiervoor worden o.a. groenstroken en ontmoetingsplekken gerealiseerd. Ik wil u vragen vooral ook aandacht te besteden aan Zuidas in het weekend. Misschien mag ik nog een keer pleiten voor een bioscoop of filmhuis.

3. Prioriteit 2 is de betere verbinding tussen Buitenveldert en Zuidas. Dat steunen wij van harte en ik ben blij dat u bewonersinitiatieven wilt steunen. Sociale media zijn belangrijk voor het onderlinge contact tussen bewoners, maar wilt u wel denken aan het nog altijd flinke aantal digibeten.

4. Prioriteit 2, punten 4 en 5 op blz. 11 en 12. Er wordt gesproken over contacten met de VvE’s en woningcorporaties. Goed plan, maar zowel in Buitenveldert als in Zuidas zijn er nogal wat huurwoningen in de commerciële sector. Als voorzitter van een huurdersvereniging van een dergelijk complex wil ik deze categorie bewoners ook graag onder uw aandacht brengen. Dit geldt ook voor de onder prioriteit 3, punt 4, op blz. 15, genoemde contacten voor oudere bewoners.

5.Prioriteit 2, punt 9 op blz. 13. Het bewonersplatform Zuidas wil graag betrokken worden bij de uitwerking van de looproute Zuidas- Gelderlandplein.

6. Prioriteit 4, punt 4 op blz.20, Verbindingen tussen groengebieden. Behalve de faunapassages en de bijenlinten zou een wandelroute met bordjes hiervoor ook een goed idee zijn.

7. Prioriteit 5. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Op blz. 22 noemt u de ombouw van de Amstelveenlijn. Ik wil u ook wijzen op het nieuwe lijnenplan van het GvB waarvoor volgende week de besluitvorming plaats vindt in de Stadsregio. Dit plan is zeer ingrijpend en ook voor onze wijken van groot belang.

8. Tot slot zou ik u nog willen vragen het bewonersplatform Zuidas op te nemen in het overzicht participatieactiviteiten Buitenveldert/Zuidas onder de kop Dialoog voeren en/of Bewonersinitiatieven.
 
 

Lees verder over: Algemeen, Groen, Water & Lucht, Inspraak, OV, Voorzieningen.