Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak(termijn) ontwerpprojectplan Fred.Roeskestraat (Hoogheemraadschap)

Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor de dijkverlegging ‘Fred. Roeskestraat’ een ontwerp is vastgesteld voor een projectplan.

Traject: Fred. Roeskestraat tussen de Amstelveenseweg en de insteekhaven bij de Dirk Schäferstraat
Gemeente: Amsterdam, stadsdeel Zuid
Lengte traject: 700 meter

In het ontwerp-projectplan is de nieuwe vorm en ligging van de kering opgenomen, met de daarbij behorende zoneringen en onderhoudsplichtigen en –verplichtingen, die als zodanig in de legger worden opgenomen.

De inspraaktermijn loopt van 24 februari t/m 3 april 2013 . De stukekn liggen ter inzage bij o.a. het stadsdeel.

 

Lees verder over: Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak.