Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak Kop Zuidas

 1. Bouwoppervlakte
Ten opzichte van het uitvoeringsplan 2004 wordt het bouwoppervlak uitgebreid van 150.000 m2 tot ruim 230.000 m2. De toename van 80.000 m2 bestaat vooral uit een toren van 90 meter hoog naast de A10 en een Community College (een goed Nederlands woord is er kennelijk niet) langs de Europaboulevard. De bedoeling is dat het een open school wordt waar de studenten van het ROC praktijkervaring kunnen opdoen en burgers toegang hebben. De bouw van een school zo dicht langs de drukke Europaboulevard met veel lawaai en vervuiling roept vragen op of er geen schonere locatie voor de opleiding van onze jeugd gevonden kan worden. Dat het mogelijk is in een paar jaar tijd zó sterk af te wijken van een genomen besluit doet de burgers twijfelen aan de consistentie van de besluitvorming en de betrouwbaarheid van politieke afspraken.

2. Bouwhoogte
De geplande bouwhoogte van de verschillende gebouwen varieert van de 18 meter van het stadsdeelkantoor tot 90 meter. De 90 meter hoge toren zou als icoon voor de poort van Zuidas moeten dienen. Wellicht komt het door het opknippen van Zuidas in veel deelprojecten, met ieder zijn eigen icoon Maar als wij het geheel overzien wordt er hard gewerkt aan een openlucht iconenmuseum als noodzakelijke cultuurvoorziening. Er wordt altijd gezegd dat het centrum van Zuidas rond het station de hoogste torens zou huisvesten en dat van daaruit de hoogte geleidelijk zou afnemen naar de aangrenzende wijken. De planning van hoge iconen lijkt meer op een diabolo.
Mede door de zeer grote dichtheid van de gebouwen is er geen sprake van een geleidelijke overgang naar de aangrenzende bestaande woonwijk.

3. Openbare ruimte
a. Positief is de planning om de Zuidelijke Wandelweg autovrij te maken en de groene route te laten aansluiten op de Groene Zoom langs de RAI. Wij vragen u dringend dit ook op te nemen in het bestemmingsplan. De hoeveelheid groen die verdwijnt, is toch al groter dan die wordt behouden of nieuw aangelegd.
b. Een merkwaardige bijzonderheid is de planning van een aantal onderdoorgangen onder de gebouwen. Rondom station Zuid wil de Gemeente de bestaande voet/fietstunnels slopen. Die sociaal onveilig bouwsels moeten in dit toekomstig drukke centrum wijken voor de maaiveldstad. Maar die argumenten gelden- gelukkig- niet voor de fiets- en voetgangerstunnels onder de Europaboulevard. Sterker nog, de huidige tunnel gaat aansluiten op een onderdoorgang door een gebouw. Zijn 2 tunnels met wat schimmige tussenruimte sociaal wèl veilig? Behalve de tunnels is de rest van de Europaboulevard niet in deze plannen opgenomen. Wie bewaakt de goede afstemming tussen dit plan en de Europaboulevard?
c. Er is een doorsteek langs het stadsdeelkantoor naar de Kennedylaan gepland. Op zich is dat goed voor trouwstoeten en speciaal bestemmingsverkeer. Wij vragen u in het bestemmingsplan op te nemen dat voorzieningen worden getroffen om te voorkómen dat deze doorsteek benut wordt door sluipverkeer.
d. In het gehele plan wordt niet gerept over geluidsschermen langs de A10. Dit achten wij een noodzakelijke voorziening om de geluids- en stofoverlast van het drukke verkeer te beperken. Hier gaat het verkeer ook als het dok wordt aangelegd niet ondergronds; de nabijheid van de dok in- en uitgang zal de situatie er in de toekomst niet beter op maken.
Het aanbrengen van efficiënte schermen maakt ook de constructie van dove gevels overbodig.
e. De straten zijn nogal smal. Laten die nog ruimte voor bomen aan weerszijden?

Lees verder over: Inspraak, Kop Zuidas.