Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak projectbesluit RAI

Het bewonersplatform Zuidas wil graag de volgende overwegingen aan de commissie meegeven.

Het concept projectbesluit bevat 3 componenten:
1. de bouw van een hoteltoren
2. het zoeken naar een locatie voor een R.K. kerkelijk centrum
3. de openbare ruimte

Ad 1. De hoteltoren heeft een vloeroppervlak van 40.000 tot 55.000 m2 De marge van 15.000 m2, dat is meer dan 30 %, lijkt ons onacceptabel hoog. Wij adviseren u dringend een maximum oppervlak vast te stellen, gekoppeld aan een maximale bouwhoogte. 40.000 m2
lijkt ons ruim voldoende voor een toch al kolossaal hotel. En een hoogte die aansluit bij het Elicium zou ook voldoende moeten zijn, dus 45 – 50 meter. Ter vergelijking: het Elicium heeft een oppervlakte van 3.400 m2 en een hoogte van 46 meter. En dat is toch een imposant gebouw geworden.
De plaatsing van het hotel moet zódanig zijn dat voorkómen wordt dat het Beatrixpark aan de RAI zijde geheel wordt ingepakt door omringende zeer hoge gebouwen. Onze voorkeur blijft uitgaan naar plaatsing aan de straatzijde, maar als toch gekozen wordt voor de achterkant van de RAI moet de korte kant van het gebouw naar het park gericht zijn.

Ad 2. In het projectbesluit staat dat nagegaan wordt welke locatie mogelijk is voor een nieuw R.K. Kerkcentrum. Het gaat in het projectbesluit alleen om de vervanging van de Christus geboortekerk. Dat betekent dat de kapel in de Diepenbrockstraat voor de vele verwachte pelgrims blijft bestaan. Wij adviseren u na te laten gaan of niet ergens een leeg kantoorpand te huur staat voor deze kerk dan wel de kerk aan de straat te bouwen. Een plek achteraf is noch voor de kerk, noch voor bezoekers van het park een aantrekkelijke optie.

Ad 3. Wij dringen erop aan al in het projectbesluit op te nemen dat de OostWest fietsroute een fietspad wordt dat deel uitmaakt van het hoofdnet Fiets.
De (auto)verkeersstromen naar het hotel en het kerkelijk centrum moeten zo kort en eenduidig mogelijk gehouden worden en direct naar de parkeermogelijkheden leiden. Situering van de gebouwen aan de achterkant van het huidige hallencomplex maakt de toevoerweg onnodig lang.
De laad- en losstromen voor de RAI moeten losgekoppeld zijn van het hotelverkeer.

Voor de herinrichting van het plein voor de RAI brengen wij een eerdere suggestie onzerzijds in herinnering om de aan- en afvoerroute van Vips en invaliden ondergronds te laten lopen. Het houdt het plein autovrij en de bezoekers bereiken ook met slecht weer droog hun bestemming

Namens het bewonersplatform Zuidas: Cisca Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Inspraak, Kop Zuidas, RAI.